BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 04/2019


UBND XÃ YÊN ĐỨC

TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

 
   

Số:  05/BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––

Yên Đức, ngày 25 tháng 04 năm 2019

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

THÁNG 04/2019

 

I . Đánh giá khái quát tình hình Trung tâm HTCĐ tháng 04/2019

        - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, UBND xã về việc tổ chức các hoạt động trọng tâm trong tháng.

        - Được sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể,  các trường học, doanh nghiệp, TT đã triển khai kịp thời các hoạt động trong tháng, thực hiện các nội dung cơ bản trong tháng:  tuyên truyền, thực hiện các chuyên đề về pháp luật, văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật, các hoạt động nhân đạo, từ thiện,  GD truyền thống, GD sức khoẻ, môi trường, vật nuôi...

         -  Được sự tham gia nhiệt tình của các ban nghành, câu lạc bộ sở thích, các  em học sinh, các tầng lớp nhân dân trong toàn xã.

I.1.  Kết quả tổ chức thực hiện

 

TT

Thời gian

Tên hoạt động giáo dục

Đơn vị thực hiện

Số lượt người tham gia

Kết quả

1

26/03/2019

HN tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi tại thôn Đồn Sơn

Thôn Đồn Sơn

70

Tốt

2

27/03/2019

Kỷ niêm 64 năm ngày thầy thuốc Việt Nam

Trạm Y tế xã

46

Tốt

3

27/03/2019

HN tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi tại thôn Chí Linh

Thôn Chí Linh

67

Tốt

4

27/03/2019

HN chuyển giao kỹ thuật "Nông nghiệp hữu cơ - Sinh học" tại thôn Đồn Sơn

CTCPTM Thanh niên VN - Thôn Đồn Sơn

80

Tốt

5

27/03/2019

HN quy hoạch khu di tích "Vườn Thượng Uyển" tại thôn Đức Sơn

UBND xã

26

Tốt

6

31/3/2019

Đại Hội ĐB Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Yên Đức nhiệm kỳ 2019-2024

Hội LHTNVN xã Yên Đức

135

Tốt

7

31/3/2019

Tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, nơi công sở, công cộng

Cán bộ nhân dân  các cơ quan, trường học, thôn, xóm

347

Tốt

8

01/4/2019

Lễ thả giống thủy sản năm 2019 nhân 60 năm "Ngày truyền thống của ngành thủy sản VN"

TT Đảng ủy, UBND, HĐND, các ban ngành, trưởng thôn

43

Tốt

9

02/4/2019

Khám sức khỏe và đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 năm 2019 (37 TN)

Ban QS xã, Trạm y tế xã

42

Tốt

10

13/04/2019

Trường THCS tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2019

Ban GH, Liên đội trường thcs Yên Đức

233

Tốt

11

15/04/2019

Tiêm Vác xin cho bà mẹ mang bầu và các cháu nhỏ.

Trạm Y tế xã

80

Tốt

12

17/04/2019

HN xây dựng nông thôn mới triển khai kế hoạch giảm nghèo năm 2019.

Ban XDNTM

25

Tốt

13

18/4/2019

Tổng vệ sinh trường học và đường giao thông liên thôn

THCS

231

Tốt

14

20/04/2019

Tuyên truyền phòng chống bệnh dich tả lợn Châu Phi trenn địa bàn xã.

UBND, Truyền thanh xã

3000

Tốt

15

22/4/2019

tuyên truyền GD pháp luật cho HS

Trường THCS

219

Tốt

16

25/04/2019

Tiêm Vác xin cho các cháu nhỏ

Trạm YT xã

86

Tốt

17

26/03/201-25/04/2019

Lớp Võ dân tộc

Chùa Cảnh Huống

157

Tốt

18

26/03/201-25/04/2019

Lớp TDDS của Hội NCT

Hội NCT

120

Tốt

 

 

I.2. Tổng hợp:

- Số lớp:  18

- Số buổi: 23

- Lượt người tham gia: 5997.

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của Trung tâm HTCĐ trong tháng 05/2019

II.1. Dự kiến các hoạt động

Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5/2019. Tổ chức các hoạt động thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương, đáp ứng nhu cầu người học.

- Giáo dục truyền thống thông qua các ngày lễ lớn trong tháng 5/2019.

- Chăm sóc, phòng dịch bệnh, cho gia súc, gia cầm, cho tôm cá.

- Tổ chức tuyên truyền pháp luật,  không buôn bán, tàng trữ pháo và vật liệu nổ, không vi phạm tệ nạn xã hội. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện luật giao thông đường bộ, an toàn giao thông.

- Tiếp tục chương trình học tập suốt đời, duy trì phong trào đọc sách từ ngày hội đọc năm 2019, xây dựng xã hội học tập.

- Tuyên truyền giáo dục sức khỏe: Phòng, chống các bệnh theo mùa;

- Tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ cho bà mẹ và trẻ em trong tháng.

- Tuyên truyền, chuyển giao KHKT: Kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh cho lúa chiêm xuân năm 2019.

- Duy trì GD bảo vệ môi trường: Tổ chức tuyên truyền nước sạch và vệ sinh môi trường. Ngõ xóm phong quang, đường làng sạch đẹp.

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện an toàn thực phẩm.

- Tiếp tục phong trào thi đua "Quản lý tốt- Dạy thật tốt-Học thật tốt" trong các nhà trường, tổ chức ôn tập và thi học kỳ II năm học 2018-2019. Tham gia cuộc thi do cấp trên tổ chức. Duy trì lớp học võ cổ truyền dân tộc, lớp TDDS của CLB NCT.

II.2. Đối tượng tham gia

- Ban Giám đốc Trung tâm HTCĐ xã Yên Đức;.

- Các ban,  ngành, đoàn thể,  tổ chức xã hội, học sinh các trường học trong xã.

- Các tầng lớp nhân  dân trong toàn xã.

II.3. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian thực hiện: Từ 26/4/2019 - 25/5/2019

- Địa điểm: Hội trường UBND xã,  nhà văn hóa các thôn, Trạm y tế, các trường học trong xã Yên Đức.

II.4. Tổ chức thực hiện

- Ban giám đốc Trung tâm HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 5 năm 2019; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã, tạo điều kiện giúp đỡ để Trung tâm HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch. Kết hợp các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, trường học để thực hiện.

 - Lực lượng phối kết hợp: Các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, các tầng lớp nhân dân trong xã.

II.5. Lực lượng phối kết hợp: 

- Các ban ngành đoàn thể của 5 thôn trên địa bàn. Toàn bộ nhân dân trong xã Yên Đức.

- Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 5 năm 2019. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm  tao điều kiện để Trung tâm HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.

III. Các đề xuất, kiến nghị:          

(Không có đề nghị).

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu VP. 

T/M BAN GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Trịnh Văn Toạn

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu