BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 02/2019


UBND XÃ YÊN ĐỨC

TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

 
   

 

Số:  03/BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––

Yên Đức, ngày 25 tháng 02 năm 2019

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

THÁNG 02/2019

 

I . Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 02/2019

        - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, UBND xã về việc tổ chức các hoạt động trọng tâm trong tháng.

        - Được sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể,  các trường học, doanh nghiệp, TT đã triển khai kịp thời các hoạt động trong tháng, thực hiện các nội dung cơ bản trong tháng:  tuyên truyền, thực hiện các chuyên đề về pháp luật, văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật, các hoạt động nhân đạo, từ thiện,  GD truyền thống, GD sức khoẻ, môi trường, vật nuôi...

         -  Được sự tham gia nhiệt tình của các ban nghành, câu lạc bộ sở thích, các  em học sinh, các tầng lớp nhân dân trong toàn xã.

I.1.  Kết quả tổ chức thực hiện:

TT

Thời gian

Tên hoạt động giáo dục

Đơn vị thực hiện

Số lượt người tham gia

Kết quả

1

26/01/2019

Trường TH Yên Đức tổ chức "Tết sum vầy"

Trường TH

305

Tốt

2

28/01/2019

Tuyên truyền thực hiện pháp luật, không đốt pháo, thả đèn trời, chấp hành an toàn giao thông.

Trường TH-THCS

521

Tốt

3

29/01/2019

Đảng viên trong Đảng bộ học Nghị quyết

Đảng bộ xã

146

Tốt

4

31/01/2019

Công Đoàn cơ quan xã Tổng kết công tác năm 2018

CĐCQ xã

27

tốt

5

31/01/2019

Tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nơi công sở, công cộng.

Các thôn, cơ quan, trường học

178

Tốt

6

10/02/2019

Thôn Đức Sơn tổ chức hội xuân 2018

Thôn Đức Sơn

165

Tốt

7

11/02/2019

Thực hiện Tết trồng cây mùa xuân năm 2019

Nhân dân, cán bộ trong xã

73

Tốt

8

12/02/2019

Chỉ đạo công tác chăm sóc lúa chiêm 2019

UBND -Truyền thanh xã

3000

Tốt

9

13/02/2019

Thôn Chí Linh tổ chức hội xuân 2018

Thôn Chí Linh

195

Tốt

10

14/02/2019

Thôn Dương Đê tổ chức hội xuân 2018

Dương Đê

170

Tốt

11

15/02/2019

Tiêm Vacxin cho bà mẹ và cháu nhỏ

Trạm YT xã

96

Tốt

12

18/02/2019

Thôn Yên Khánh tổ chức hội xuân 2018

Thôn Yên Khánh

175

 Tốt

13

18/02/2019

Gặp mặt 09 thanh nam niên lên đường nhập ngũ năm 2019

UBND, các đoàn thể trong xã

45

Tốt

14

20/02/2019

Thôn Đồn Sơn tổ chức hội xuân 2018

Thôn Đồn Sơn

300

Tốt

15

10-13-14-18/2/2019

Các làng trong xã tổ chức hội xuân năm 2019

Các Thôn

1350

Tốt

16

25/02/2019

Tiêm Vaccil cho các cháu nhỏ

Trạm YT xã

86

Tốt

 

 

I.2. Tổng hợp:

- Số lớp:  21

- Số buổi: 21

- Lượt người tham gia: 6832.

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TTHTCĐ trong tháng 03/2019

1. Dự kiến các hoạt động

- Tuyên truyền giáo dục công tác bảo vệ môi trường, thôn xóm.

- Tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự an ninh, an toàn giao thông, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy, xe đạp điện.

- Tuyên truyền giữ gìn trật tự trị an, cấm buôn bán, tàng trữ, sản xuất vật liệu, chất gây nổ.

- Phối hợp với các thôn, các trường học, cơ quan trong xã tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 3, kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Đảng bộ xã Yên Đức (2/3/1947-2/3/2019), ngày thành lập Đoàn TNCS HCM.

- Tiếp tục tuyên truyền, tổ chức các lớp chuyển giao KHKT: Gieo cấy, chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh cho  lúa xuân năm 2018,

- Tiếp tục chương trình học tập suốt đời, tiếp tục phong trào thi đua "Quản lý tốt- Dạy thật tốt-Học thật tốt" mừng đảng mừng xuân trong các nhà trường, tham gia các cuộc thi do cấp trên tổ chức.

- Tập huấn công tác xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập...

- Tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh, trong thời tiết đang giao mùa, chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, người cao tuổi.

- Tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh, trong thời tiết đang giao mùa cho đàn gia súc, gia cầm.

- Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ.

- Tuyên truyền Luật bình đẳng giới.

- Tiếp tục duy trì lớp thể dục dưỡng sinh cho người cao tuổi.

- Giáo dục sức khỏe, giới tính.

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương.

- Giáo dục môi trường, hải đảo (bảo vệ chủ quyền biển đảo)

2. Đối tượng tham gia

- Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc, các giáo viên) của Trung tâm HTCĐ phối hợp với các ban ngành, trường học trong xã.

- BCH  Chi đoàn các thôn.

- Các ban, ngành, đoàn thể của 5 thôn.

- Các tầng lớp nhân dân trong xã.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian thực hiện:       Từ  26/02/2019 đến 25/3/2019

- Địa điểm: Tại nhà văn hóa 5 thôn và hội trường UBND xã, các trường học, trạm y tế, các cơ quan trên địa bàn.

4. Tổ chức thực hiện

- Ban giám đốc Trung tâm HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã Yên Đức nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để Trung tâm HTCĐ xã Yên Đức hoàn thành tốt kế hoạch.

- Các học viên bố trí sắp xếp thời gian để kế hoạch hoạt động của Trung tâm HTCĐ đạt kết quả tốt.

5. Lực lượng phối kết hợp

- Các ban ngành đoàn thể của 5 thôn trên địa bàn. Toàn bộ nhân dân trong xã Yên Đức.

- Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 3 năm 2019. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm  tao điều kiện để Trung tâm HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.

6. Kinh phí tổ chức

- TTHTCĐ xã.

- UBND xã Yên Đức.

- Xã hội hóa.

III. Các đề xuất, kiến nghị         

(Không có đề nghị).

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu VP. 

T/M BAN GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Trịnh Văn Toạn


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu