Giới thiệu về Trung tâm


     TTHTCĐ xã Yên Đức nằm trên địa bàn một xã miền núi của thị xã nằm ở phía Đông Nam thị  xã Đông Triều cách Trung tâm thị xã 15 km, được nối với quốc lộ 18A là đường 333 dài 4 km, đi qua trung tâm xã, có tổng diện tích đất tự nhiên 935,86 ha.

+ Phía Bắc giáp xã Yên Thọ,

+ Phía Nam giáp sông đá Bạc,

+ Phía Đông giáp xã Hoàng Quế

+ Phía Tây Bắc giáp xã Yên Thọ và sông Đá Bạc,                                                      

 

Yên Đức có sông Đá Bạc chạy dọc theo chiều dài của xã là trên 6 km, có nhiều điều kiện thuận lợi cho việc phát triển bến thủy nội địa, khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng, dịch vụ để phát triển kinh tế xã hội, cũng như phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn

Tổng diện tích gần 10km2.  Số hộ toàn xã có 1.599, số khẩu là 5394, số người trong độ tuổi lao động là 3262( nữ 51%, nam 49%) phân bổ trên 5 thôn trong toàn xã, số hộ sản xuất nông nghiệp là 1.305 hộ chiếm 83,6%, diện tích đất đai sản xuất nông nghiệp có 465,52ha, trong đó đất NTTS 172,29ha, đất cấy lúa hàng năm 243,25ha.

Điều kiện tự nhiên, địa hình đa dạng, tài nguyên phong phú. Kinh tế phát triển khá toàn diện, tăng giá trị sản phẩm trên diện tích canh tác. Tình hình chính  trị an ninh ổn định, giáo dục đào tạo đ­ược nâng cao. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân đặc biệt quan tâm. Công tác tôn giáo đ­ược giữ vũng. Đội ngũ cán bộ trẻ, khỏe có trình độ, năng động, sáng tạo. Nhân dân có truyền thống yêu n­ước, tinh thần cách mạng cầu tiến, tích cực, mong muốn đ­ược tìm hiểu, học hỏi: về pháp luật, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ,… xây dựng kinh tế gia đình, tham gia tích cực vào công tác thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2011 – 2015. Đư­ợc sự chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền, sự phối hợp các ban ngành đoàn thẻ, tổ chức xã hội của địa phư­ơng, đã triển khai kịp thời và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trên mọi lĩnh vực. Nhất là sự nhận thức đúng dắn, ủng hộ nhiệt tình của đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và các văn hóa giáo dục có chuyển biến tích cực, phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, ở các thôn khu. Chất lư­ợng tô chức xã hội, tạo điều kiện để trung tâm học tập cộng đồng có t­ương đối đầy đủ về cơ sở vật chất để đi vào hoạt động có nề nếp và đạt hiệu quả cao.Với mục tiêu : Không ngừng nâng cao dân trí, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa giáo dục của xã Yên Đức.

        Địa chỉ liên hệ: Bùi Văn Nghinh – Giám đốc trung tâm. SĐT: 01687728263