HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI - XÃ YÊN ĐỨC

Ngày 15/7/2019, tại nhà văn hóa – thể thao các thôn đã diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri. Hội nghị nhằm báo cáo, triển khai công tác giám sát của HĐND xã đồng thời năm bắt thông tin phản ảnh từ phía cử tri để chuẩn bị cho kỳ họp sắp tới của HĐND xã.


Hội nghị tiếp xúc cử tri - xã Yên Đức năm 2019

 

    Ngày 15/7/2019, tại Nhà văn hóa – thể thao các thôn đã diễn ra HN tiếp xúc cử tri, Tham dự HN có đầy đủ các ông bà Đại biểu HĐND cùng hơn 150 cử tri.
Tại buổi tiếp xúc cử tri, các ông bà là tổ trưởng các tổ bầu cử  đã  báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, báo cáo kết quả giải quyết, các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ tám, HĐND xã khóa XX

 

 

 

 

 

Các Đại biểu HĐND báo cáo công tác trức hội nghị tiếp xúc cử tri

 

    Nhìn chung tất cả cử tri đều thống nhất với Chương trình kỳ họp, báo cáo tóm tắt phát triển kinh tế 6 tháng đầu năm và kết quả giải quyết, các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ tám HĐND xã. Qua buổi tiếp xúc, có 16 cử tri tham gia phát biểu ý kiến với 05 nội dung phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nội dung tập trung vào một số lĩnh vực như về phát triển kinh tế, sản xuất nông nghiệp, đảm bảo nước sạch trên địa bàn xã. Sau khi nghe ý kiến của các cử tri, các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các ngành tiếp thu giải đáp thỏa đáng tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

    Qua đợt tiếp xúc cử tri lần này, các ông bà đại biểu HĐND, các vị đại biểu Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã đã lắng nghe được nhiều ý kiến phản ánh trung thực, tâm tư tình cảm nguyện vọng của nhân dân và rút ra được những bài học kinh nghiệm để vận dụng vào thực tiễn, góp phần xây dựng phát triển kinh tế ở địa phương./

                                                                                                                       CTV-TTHTCĐ


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất