KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 7/2018


UBND XÃ YÊN ĐỨC

TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

 

 
 

 

Số: 09/KH-TT HTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Yên Đức, ngày 25 tháng 6 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 7/2018

           

- Căn cứ vào sự chỉ dạo của phòng GD&ĐT Đông Triều;

- Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Yên Đức 

-  Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

- Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

- Căn cứ tình hình hoạt động của Trung tâm HTCĐ xã

    Trung tâm HTCĐ xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 7/2019 cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu.

 Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 7, các hoạt động thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương, đáp ứng nhu cầu người học.

1. Dự kiến các hoạt động

- Tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước đối với  các cháu thiếu nhi, đặc biệt trong kỳ nghỉ hè.          

- Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ. Tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự an ninh, đảm bảo an toàn giao thông, mọi người đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy, xe đạp điện.

- Phối hợp với Đoàn xã, các chi đoàn các thôn  tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 7, kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ, các hoạt động hè năm 2019 cho thanh - thiếu niên.

- Tiếp tục duy trì các lớp học tiếng Anh miễn phí cho người dân trong xã do Phòng GD&ĐT liên kết với trung tâm Elis tổ chức.

- Tiếp tục tuyên truyền, tổ chức các lớp chuyển giao KHKT: Phòng trừ sâu, bệnh cho  lúa chuẩn bị cho vụ mùa năm 2019, phát triển nếp cái hoa vàng, giống mới chất lượng cao.

- Tiếp tục chương trình học tập suốt đời, học tập tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2019.

- Phối hợp các trường tổ chức hoạt động các cuộc thi do cấp trên tổ chức.

- Tuyên truyền, giáo dục kiến thức phòng chống say nắng và các dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, tiêm Vaccin phòng dịch bệnh cho các bà bầu, cháu nhỏ.

- Tiếp tục duy trì lớp dạy bơi tại bể bơi Trường THCS Yên Đức cho thiếu niên trong xã trong dịp hè 2019.

- Tiếp tục duy trì lớp thể dục dưỡng sinh của CLBDS (Hội người cao tuổi). Lớp học võ dân tộc tại Chùa Cảnh Huống.

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương.

- Tuyên truyền giáo dục môi trường, công tác bảo vệ môi trường thôn xóm, vệ sinh đồng ruộng, sử dụng chế phẩm sinh học để bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn lao động.

2. Đối tượng tham gia

- Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc, các giáo viên) của Trung tâm HTCĐ, Trung tâm HTCĐ phối hợp với các ban ngành, trường học trong xã.

- BCH  chi đoàn các thôn.

- Các ban ngành đoàn thể của 5 thôn.

- Toàn bộ nhân dân trong xã.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian thực hiện:       Từ  26/6/2019 - 25/7/2019

- Địa điểm: Tại nhà văn hóa 5 thôn và hội trường UBND xã, các trường học, trạm y tế, các cơ quan trên địa bàn.

4. Tổ chức thực hiện

- Ban giám đốc Trung tâm HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã Yên Đức nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để Trung tâm HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

- Các học viên bố trí sắp xếp thời gian để kế hoạch hoạt động của Trung tâm HTCĐ đạt kết quả tốt.

5. Lực lượng phối kết hợp: 

- Các ban ngành đoàn thể của 5 thôn trên địa bàn. Toàn bộ nhân dân trong xã Yên Đức.

- Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 7 năm 2019. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm  tao điều kiện để Trung tâm HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.

II. Kinh phí tổ chức

- TT HTCĐ xã cấp.

- UBND xã YĐ.

- Xã hội hóa.

 

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu VP. 

TM BAN GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Trịnh Văn Toạn

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất