Đông Triều kiểm tra, công nhận Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018

Tin từ Cổng TTĐT Phòng GD&ĐT Đông Triều;
Thực hiện Quyết định số 2640/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND thị xã Đông Triều về việc thành lập đoàn kiểm tra, công nhận Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018 cho 21 xã, phường trên địa bàn. Theo đó, Đoàn kiểm tra, công nhận Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018 của phòng GD&ĐT làm việc từ ngày 06-08/11/2018 tại Hội trường S1 của phòng GD&ĐT.


Đồng chí Nguyễn Thị Hường - Phó Trưởng phòng GD&ĐT phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

 

         Tham gia Đoàn kiểm tra công nhận Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018 cho 21 xã, phường trên địa bàn thị xã Đông Triều có đồng chí Lê Thu Trà - Thị ủy viên, Trưởng phòng GD&ĐT thị xã, đồng chí Nguyễn Thị Hường - Phó Trưởng phòng GD&ĐT, đồng chí Hoàng Quang Phong - Phó Trưởng phòng GD&ĐT, đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng phòng GD&ĐT cùng 17 đồng chí là chuyên viên và cán bộ quản lý các trường MN, TH và THCS. Với các xã, phường để được công nhận xã, phường đạt chuẩn phổ cập, xóa mù chữ năm 2018 thì các đơn vị phải trình đoàn kiểm tra Quyết Ban chỉ đạo PCGD của xã, phường; Biên bản tự kiểm tra công tác PCGD, xóa mù chữ của đơn vị; Báo cáo kết quả PCGD năm 2018; tờ trình đề nghị kiểm tra công nhận PCGD của xã, phường; Các biểu mẫu PCGDMN, TH, THCS, XMC năm 2018; Phiếu điều tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và các loại danh sách theo quy định.

 

Các đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT và cán bộ quản lý các trường MN, TH và THCS tham gia đoàn kiểm tra, công nhận PCGD, XMC năm 2018

 

         Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thị Hường - Phó Trưởng phòng GD&ĐT khẳng định trong những năm qua, công tác PCGD, XMC của thị xã có nhiều chuyển biến tích cực: các mục tiêu PCGD, XMC luôn đạt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp được duy trì vững chắc; tỷ lệ chuyên cần của học sinh đặc biệt là tỷ lệ chuyên cần của học sinh THCS được nâng lên và duy trì ổn định. Chất lượng dạy và học, giáo dục toàn diện đang từng bước được nâng lên góp phần tích cực vào nâng cao trình độ dân trí của thị xã. Với kết quả đã đạt được, đồng chí hy vọng công tác PCGD, XMC của các xã, phường trong năm 2018 sẽ tiếp tục duy trì và đạt được kết quả cao hơn nữa.

                                                                                                      Tổ CTV Phòng GD&ĐT


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất