DANH SÁCH ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN, CỘNG TÁC VIÊN Năm học 2015- 2016


DANH SÁCH ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN, CỘNG TÁC VIÊN

Năm học 2015- 2016

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ

Phụ trách nhóm

1

Phạm Đức Luận

1960

Đại học

Bảo vệ SK

2

Trịnh Quý Thanh

1982

Đại học

Môi trường

3

Bùi Duy Khởi

1976

Đại học

Văn hóa xã hội

4

Đoàn Thị Nữ

1970

TC

Phòng bệnh vật nuôi

5

Mạc Thị Thương

1973

Đại học

CTV

6

Trịnh Hồng Quân

1956

TC

GD Pháp luật

7

Trịnh văn Toạn

1951

Đại Học

CTV

8

Trần Thị Mạc

1958

TC

CTV

9

Vũ Vân Hải

1956

TC

CTV

10

Vũ Đình Diên

1960

TC

Kinh Tế

11

Phạm Thị Huế

1970

Đại học

VHXH

12

Bùi Xuân Đại

1982

Đại học

CTV

13

Bùi Đức Long

1958

TC

CTV

14

Bùi Long Biên

1960

Cao đẳng

GV TT

                                                           

                                                                                                                                                  Yên Đức, ngày 01/10/2015

NGƯỜI LẬP

 

 

Bùi Long Biên

 

GIÁM ĐỐC TT

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Hải

                                                                                                                                                                                                                                                

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu