DANH SÁCH ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN, CỘNG TÁC VIÊN


DANH SÁCH ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN, CỘNG TÁC VIÊN

Năm học 2014- 2015

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ

Phụ trách nhóm

1

 Bùi Văn Nghinh

1964

Đại học

G Đ T T

2

 Bùi Văn Nghĩa

1959

Đại học

P G Đ T T

3

 Phạm Đức Luận

1960

Đại học

Bảo vệ SK

4

 Trịnh Quý Thanh

1982

TC

Môi trường

5

 Bùi Duy Khởi

1976

TC

Văn hóa xã hội

6

 Đoàn Thị Nữ

1970

TC

Phòng bệnh vật nuôi

7

 Mạc Thị Thương

1973

TC

CTV

8

 Trịnh Hồng Quân

1966

TC

GD Pháp luật

9

 Trịnh văn Toạn

1951

Đại Học

PGĐ

10

 Nguyễn Văn Khuê

1988

TC

CTV

11

 Vũ Vân Hải

1956

TC

CTV

12

 Vũ Đình Diên

1960

TC

Kinh Tế

13

 Phạm Thị Huế

1970

TC

VHXH

14

 Bùi Xuân Đại

1982

TC

CTV

15

 Bùi Đức Long

1958

TC

CTV

16

 Bùi Long Biên

1960

Cao đẳng

GV TT

                                                           

                                                                                        Yên Đức, ngày 01/10/2016

           

NGƯỜI LẬP

 

 

Bùi Long Biên

 

GIÁM ĐỐC TTHTCĐ

 

 

 

Bùi Văn Nghinh


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu