BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 09/2019


UBND XÃ YÊN ĐỨC

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 11/BC-TTHTCĐYĐ

Yên Đức, ngày 25 tháng 09 năm 2019

 

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 09/2019

 

 
 

 

 

 

I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 09/2019

I.1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân xã về việc tổ chức các hoạt động trọng tâm trong tháng.

- Ban Giám đốc đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với các Ban, Ngành, Đoàn thể, Tổ chức xã hội, các trường học, triển khai kịp thời các hoạt động trong tháng căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, nhu cầu của người học, thực hiện các nội dung cơ bản trong tháng, tuyên truyền, mở các lớp, thực hiện các chuyên đề về văn hóa xã hội, chuyển giao kỹ thuật, tuyên truyền kiến thức về bảo vệ môi trường... đạt kết quả.

 -  Được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của các em học sinh, các tầng lớp nhân dân.

I.2. Khó khăn:

Kinh phí hạn hẹp, việc tổ chức các lớp học hạn chế.

I.3. Kết quả tổ chức thực hiện: 

 

TT

Thời gian

Nội dung hoạt động

Đơn vị    thực hiện

Lượt người tham gia

Kết quả

1

26/9/2019

Tuyên truyền chấp hành pháp luật an toàn khi tham gia giao thông

THCS

238

Tốt

2

31/8/2019

Tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng.

Các trường trạm, các thôn xóm

150

Tốt

3

09/9/2019

Phát động phong trào "Nói không với rác thải nhựa"

Trường TH&THCS

575

Tốt

4

04/9/2019

Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tai thô Yên Khánh

Ban CH thôn, Hội Chữ thập đỏ, đại biểu các ban, ngành

35

Tốt

5

05/9/2019

Khai giảng năm học 2019-2020 và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

Các trường học trong xã

870

Tốt

6

06/9/2019

Liên hoan văn nghệ các làng trong xã năm 2019

Ban tổ chức, các thôn

215

Tốt

7

12/9/2019

Trường THCS tổ chức trung thu cho HS trong nhà trường

Ban GH, TPT Đội, GVCN lớp

270

Tốt

8

12/9/2019

Trường MN tổ chức trung thu cho các cháu

Ban GH, GV, NV

361

Tốt

9

13/9/2019

Trường TH tổ chức trung thu cho HS

Ban GH, GV, NV

253

Tốt

10

13/9/2019

Các thôn tổ chức trung thu cho các cháu thiếu nhi

Ban CH cac thôn

350

Tốt

11

15/9/2019

Tiêm Vaccin cho bà mẹ và trẻ em

Trạm Y tế xã

45

Tốt

12

15/9/2019

CB,GV NV Trường THCS tổng VS "Ngày CN xanh"

Tường THCS

18

Tốt

13

16/9/2019

Chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa 2019

UBND, Truyền thanh xã

3000

Chú ý, thực hiện tốt

14

20/9/2019

Chia tay đ/c Nguyễn Thế Biên Nguyên BT Đảng ủy xã cùng các đ/c chuyển CT&NH

TT Đảng ủy - HĐND -  UBND xã

25

Tốt

15

25/9/2019

Tiêm phòng cho các cháu nhỏ

Y tế xã

83

Tốt

16

Từ 26/8/2019 đến 25/9/2019

Lớp dạy kiến thức âm nhạc cho thanh thiếu niên

Hội CCB

20

Tốt

17

Từ 26/8/2019 đến 25/9/2019

Lớp học võ dân tộc truyền thống tại Chùa Cảnh Huống

Chùa Cảnh Huống

245

Tốt

18

Từ 26/8/2019 đến 25/9/2019

Lớp TD DS của Hội Người cao tuổi

Hội NCT

120

Tốt

 

I.4. Tổng hợp:

- Số lớp: 18

- Số buổi: 28

- Lượt người tham gia: 6873 .

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của Trung tâm HTCĐ trong tháng 10/2019

II.1. Dự kiến các hoạt động:

- Tuyên truyền, tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019" tại tại địa phương và tổ chức khai giảng năm học 2019-2020 của Trung tâm HTCĐ vào ngày 06/10/2019.

- Cùng với TT Elis tổ chức "Ngày Hội giao lưu tiếng Anh và du lịch làng quê"

- Tuyên truyền, tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019" tại tại địa phương và tổ chức kai giảng năm học 2019-2020 của Trung tâm HTCĐ từ ngày 01/10 đến ngày 07/10/2019.

- Tiếp tục tuyên truyền phòng chống tai nạn và đuối nước. Duy trì các lớp học bơi.    

- Tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự an ninh, Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ, an toàn giao thông, mọi người đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy, xe đạp điện.

- Phối hợp với Đoàn xã, các Chi đoàn thôn, các tổ chức hội, các trường học  tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 10/2019.

- Tiếp tục tuyên truyền, tổ chức các lớp chuyển giao KHKT: Phòng trừ sâu, bệnh, ốc biêu vàng, diệt chuột, chăm bón,  thu hoạch  lúa vụ mùa năm 2019.

- Tiếp tục chương trình học tập suốt đời, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đè năm 2019.

- Tiếp tục duy trì lớp bồi dưỡng kiến thức âm nhạc do Hội CCB xã tổ chức giảng dạy.

- Tham gia tổ chức Hội thi tiếng hát các làng năm 2019.

- Phối hợp các trường  chuẩn bị tốt các điều kiên cần thiết cho việc dạy và học năm học 2019-2020 và tham gia các cuộc thi do cấp trên tổ chức.

- Tuyên truyền, giáo dục kiến thức phòng chống các dịch bệnh theo mùa, sốt xuất huyết, chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, tiêm phòng định kỳ cho bà mẹ và trẻ em theo chương trình tiêm chủng quốc gia .

- Tuyên truyền Luật bình đẳng giới, Luật hôn nhân và gia đình, Luật trẻ em.

- Tiếp tục duy trì lớp thể dục dưỡng sinh của CLBDS (Hội người cao tuổi). và Lớp học võ cổ truyền dân tộc tại Chùa Cảnh Huống.

- Tiếp tục duy trì lớp học kiến thức âm nhạc cho thanh thiếu niên do Hội CCB tổ chức giảng dạy.

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương, tôn tạo chăm sóc nhà bia.

- Giáo dục môi trường, vệ sinh đồng ruộng, sử dụng chế phẩm sinh học. Vệ sinh môi trường thường kỳ.

II.2. Đối tượng tham gia

- Toàn bộ thành viên của Trung tâm HTCĐ (Ban giám đốc, các giáo viên)  phối hợp với các ban ngành, trường học, trạm ytế trong xã.

- BCH  chi đoàn các thôn.

- Các ban ngành đoàn thể của 5 thôn.

- Các tầng lớp nhân dân trong xã.

 II.3. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian thực hiện:       Từ  26/10/2019 - 25/11/2019

- Địa điểm: Tại nhà văn hóa 5 thôn và hội trường UBND xã , các trường học, trạm y tế, các cơ quan trên địa bàn.

II.4. Tổ chức thực hiện

- Ban giám đốc Trung tâm HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã Yên Đức nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để Trung tâm HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

- Các học viên bố trí sắp xếp thời gian để kế hoạch hoạt động của Trung tâm HTCĐ đạt kết quả tốt.

II.5. Lực lượng phối kết hợp: 

- Các ban ngành đoàn thể của 5 thôn trên địa bàn, các tầng lớp nhân dân trong xã Yên Đức.

- Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 10 năm 2019 của Trung tâm HTCĐ xã Yên Đức, đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm  tạo điều kiện để Trung tâm HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.

II. Kinh phí tổ chức

- Trung tâm HTCĐ xã cấp.

- UBND xã YĐ.

- Xã hội hóa.

III. Các đề xuất, kiến nghị:           (Không)

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu VP. 

TM BAN GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

Trịnh Văn Toạn

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu