BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 07/2019


UBND XÃ YÊN ĐỨC

TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

 

 
   

Số:  09/BC-TTHTCĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––

Yên Đức, ngày 25 tháng 07 năm 2019

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

THÁNG 07/2019

 

I . Đánh giá khái quát tình hình Trung tâm HTCĐ tháng 07/2019

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, UBND xã về việc tổ chức các hoạt động trọng tâm trong tháng.

- Được sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể,  các trường học, doanh nghiệp, TT đã triển khai kịp thời các hoạt động trong tháng, thực hiện các nội dung cơ bản trong tháng:  tuyên truyền, thực hiện các chuyên đề về pháp luật, văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật, các hoạt động nhân đạo, từ thiện,  GD truyền thống, GD sức khoẻ, môi trường, vật nuôi...

- Được sự tham gia nhiệt tình của các ban nghành, câu lạc bộ sở thích, các  em học sinh, các tầng lớp nhân dân trong toàn xã.

I.1.  Kết quả tổ chức thực hiện

 

TT

Thời gian

Tên hoạt động giáo dục

Đơn vị thực hiện

Số lượt người tham gia

Kết quả

1

26/7/2019

Tuyên truyền toàn dân hưởng ứng tháng hành động phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội năm 2019

Ban Công an-Quân sự xã

39

Tốt

2

02/7/2019

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT kiểm tra các lớp học bơi và học tiếng Anh hè 2019

Phòng GD&ĐT, TTHTCĐ

7

Tốt

3

03/7/2019

Tập huấn kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc lúa Nếp cái hoa vàng năm 2019 (5Lớp)

Ban GĐ HTXNN

225

Tốt

4

05/7/2019

Đảng bộ tổ chức cho đảng viên học tập Nghị quyết của Đảng (Trực tuyến)

Cán bộ đảng viên trong Đảng bộ

157

Tốt

5

15/7/2019

Tiêm Vác xin cho bà mẹ mang bầu và các cháu nhỏ.

Trạm Y tế xã

68

Tốt

6

17/7/2019

Chi Hội Khuyến học Yên Khánh cùng nhà tài trợ Dương Hải Toàn trao học bổng cho các cháu HS học giỏi năm học 2018-2019.

Ban CH thôn, Chi Hội KH thôn YK

137

Tốt

7

19/7/2019

Đảng bộ sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vu 6 tháng cuối năm năm 2019

Đảng bộ xã YĐ

155

Tốt

8

23/7/2019

Chi Hội CCB thôn Yên Khánh tổ chức nói chuyện truyền thống địa phương cho thamh thiếu niên trong thôn - hè năm 2019

 

61

Tốt

9

24/7/2019

Họp trực tuyến cán bộ TT Đảng ủy, UBND, HĐND, UBMTTQ, Trưởng thôn, trưởng Đoàn thể, tổ chức xã hội.

Xã Yên Đức

23

Tốt

10

25/7/2019

Khai mạc giải bóng đá thiếu niên Cup AIA hè 2019

Đoàn xã

100

Tốt

11

Từ 26/6/2019-25/7/2019

10 Lớp dạy bơi cho thiếu niên hè 2019

Trường THCS-TTHTCĐ

230

Tốt

12

Từ 26/6/2019- 25/7/2019

19 lớp học tiếng Anh giao tiếp cho HS và người dân hè 2019

Trường TH&THCS,  TTHTCĐ

629

Tốt

13

25/5/2019

Tiêm Vác xin cho các cháu nhỏ

Trạm YT xã

86

Tốt

14

26/4/201-25/5/2019

Lớp học Võ dân tộc

Chùa Cảnh Huống

157

Tốt

15

26/4/201-25/5/2019

Lớp TDDS của Hội NCT

Hội NCT

120

Tốt

 

 

I.2. Tổng hợp:

- Số lớp:  42

- Số buổi: 56

- Lượt người tham gia: 2194.

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của Trung tâm HTCĐ trong tháng 08/2019

II.1. Dự kiến các hoạt động

- Tiếp tục tuyên truyền phòng chống tai nạn và đuối nước.          

- Tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự an ninh, an toàn giao thông, mọi người đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy, xe đạp điện.

- Phối hợp với Ban chỉ đạo hoạt động hè 2019, Đoàn xã, các chi đoàn thôn  tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 8,  Phối hợp tổ chức các hoạt động uống nước nhớ nguồn, . Giáo dục truyền thống cho thanh thiếu niên, tổ chức giải bóng đá thiếu niên hè 2019 do Cty bảo hiểm AIA tài trợ.

- Tiếp tục duy trì các lớp học và nâng cao trình độ sử dụng tiếng Anh miễn phí cho người dân trong xã do Phòng GD&ĐT liên kết với trung tâm Elis tổ chức.

- Tiếp tục tuyên truyền, tổ chức các lớp chuyển giao KHKT: Phòng trừ sâu, bệnh, ốc biêu vàng cho  lúa vụ mùa năm 2019.

- Tiếp tục chương trình học tập suốt đời, học tập tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Phối hợp các trường  chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết cho năm học 2019-2020, tổ chức tham gia các cuộc thi do cấp trên tổ chức.

- Tuyên truyền, giáo dục kiến thức phòng chống các dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, tiêm phòng thường kỳ cho trẻ em theo chương trình tiêm chủng mở rộng.

- Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ, Luật bình đẳng giới, luật bảo vệ trẻ em, phòng chống TNXH và Luật phòng chống mua bán người, Luật giáo dục...

- Tiếp tục duy trì lớp thể dục dưỡng sinh của CLBDS (Hội người cao tuổi).

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương.

- Giáo dục môi trường, vệ sinh đồng ruộng, sử dụng chế phẩm sinh học. Vệ sinh môi trường thường kỳ.

II.2. Đối tượng tham gia

- Ban Giám đốc Trung tâm HTCĐ xã Yên Đức;.

- Các ban,  ngành, đoàn thể,  tổ chức xã hội, học sinh các trường học trong xã.

- Các tầng lớp nhân  dân trong toàn xã.

II.3. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian thực hiện: Từ 26/7/2019 - 25/8/2019

- Địa điểm: Hội trường UBND xã,  nhà văn hóa các thôn, Trạm y tế, các trường học trong xã Yên Đức.

II.4. Tổ chức thực hiện

- Ban giám đốc Trung tâm HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 8 năm 2019; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã, tạo điều kiện giúp đỡ để Trung tâm HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch. Kết hợp các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, trường học để thực hiện.

 - Lực lượng phối kết hợp: Các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, các tầng lớp nhân dân trong xã.

II.5. Lực lượng phối kết hợp: 

- Các ban ngành đoàn thể của 5 thôn trên địa bàn. Toàn bộ nhân dân trong xã Yên Đức.

- Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 8 năm 2019. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm  tao điều kiện để Trung tâm HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.

III. Các đề xuất, kiến nghị:          

(Không có đề nghị).

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu VP. 

T/M BAN GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Trịnh Văn Toạn

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu