BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 05/2019


UBND XÃ YÊN ĐỨC

TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

 

 
   

Số:  06/BC-TTHTCĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––

Yên Đức, ngày 25 tháng 05 năm 2019

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

THÁNG 05/2019

 

I . Đánh giá khái quát tình hình Trung tâm HTCĐ tháng 05/2019

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, UBND xã về việc tổ chức các hoạt động trọng tâm trong tháng.

- Được sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể,  các trường học, doanh nghiệp, TT đã triển khai kịp thời các hoạt động trong tháng, thực hiện các nội dung cơ bản trong tháng:  tuyên truyền, thực hiện các chuyên đề về pháp luật, văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật, các hoạt động nhân đạo, từ thiện,  GD truyền thống, GD sức khoẻ, môi trường, vật nuôi...

- Được sự tham gia nhiệt tình của các ban nghành, câu lạc bộ sở thích, các  em học sinh, các tầng lớp nhân dân trong toàn xã.

I.1.  Kết quả tổ chức thực hiện

 

TT

Thời gian

Tên hoạt động giáo dục

Đơn vị thực hiện

Số lượt người tham gia

Kết quả

1

30/4/2019

Tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, nơi công sở, công cộng

Cán bộ nhân dân  các cơ quan, trường học, thôn, xóm

377

Tốt

2

08/5/2019

Hội nghị tư vấn, tuyên truyền Bình đẳng giới năm 2019

THCS

81

Tốt

3

09/5/2019

Hội nghị hướng dẫn kỹ thuật sử dụng phân bón Lâm Thao năm 2019

THCS

50

Tốt

4

10/5/2019

Hội nghị trao kinh phí giảm nghèo năm 2019.

 

31

Tốt

5

15/5/2019

Tiêm Vác xin cho bà mẹ mang bầu và các cháu nhỏ.

Trạm Y tế xã

80

Tốt

6

15/5/2019

Chi bộ trường TH Yên Đức kết nạp đảng viên

Chi bộ Trường TH

14

Tốt

7

17/5/2019

Tiêm phòng bệnh dại chó mèo năm 2019

Thú y xã

5

Tốt

8

18/5/2019

Tiêm phòng bệnh dại chó mèo năm 2019

Thú y xã

5

Tốt

9

20/5/2019

Tuyên truyền phòng chống bệnh dich tả lợn Châu Phi trenn địa bàn xã.

UBND, Truyền thanh xã

3000

Tốt

10

21/5/2019

Nhận gia hạn học bổng của tập đoàn Vingroup

TH Yên Đức

09

Tốt

11

25/5/2019

Tiêm Vác xin cho các cháu nhỏ

Trạm YT xã

86

Tốt

12

26/4/201-25/5/2019

Lớp học Võ dân tộc

Chùa Cảnh Huống

157

Tốt

13

26/4/201-25/5/2019

Lớp TDDS của Hội NCT

Hội NCT

120

Tốt

 

 

I.2. Tổng hợp:

- Số lớp: 

- Số buổi:

- Lượt người tham gia: .

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của Trung tâm HTCĐ trong tháng 06/2019

II.1. Dự kiến các hoạt động

- Giáo dục truyền thống thông qua các ngày lễ lớn trong tháng 6/2019

- Tuyên truyền giáo dục công tác bảo vệ môi trường thôn xóm.

- Tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự an ninh, an toàn giao thông, mọi người đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy, xe đạp điện.

- Phối hợp với Đoàn xã, các chi đoàn thôn, các tổ chức đoàn thể  tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 6, hoạt động hè năm 2018.

- Tiếp tục tuyên truyền, tổ chức các lớp chuyển giao KHKT: Gieo cấy, chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh cho  lúa vụ mùa năm 2019, tiếp tục triển khai dự án nếp cái hoa vàng, giống có chất lượng cao trên địa bàn xã.

- Tiếp tục tổ chức lớp học bơi cho học sinh TH-THCS trong hè

- Tiếp tục tổ chức các lớp học tiếng Anh giao tiếp miễn phí cho người dân Yên Đức theo đề án của thị xã Đông Triều.

- Tiếp tục chương trình học tập suốt đời, học tập tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Phối hợp các trường tổ chức hoạt động các cuộc thi do cấp trên tổ chức.

- Tuyên truyền, giáo dục kiến thức phòng chống các dịch bệnh, phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước, tiếp tục mở lớp học bơi cho học sinh TH-THCS, chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

- Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ.

- Tiếp tục duy trì lớp thể dục dưỡng sinh cho người cao tuổi.

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương.

- Giáo dục môi trường, vệ sinh đồng ruộng, tích cực sử dụng chế phẩm sinh học thân thiên với môi trường.

- Tuyên truyền người dân chủ động, tích cực phòng chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã.

II.2. Đối tượng tham gia

- Ban Giám đốc Trung tâm HTCĐ xã Yên Đức;.

- Các ban,  ngành, đoàn thể,  tổ chức xã hội, học sinh các trường học trong xã.

- Các tầng lớp nhân  dân trong toàn xã.

II.3. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian thực hiện: Từ 26/5/2019 - 25/6/2019

- Địa điểm: Hội trường UBND xã,  nhà văn hóa các thôn, Trạm y tế, các trường học trong xã Yên Đức.

II.4. Tổ chức thực hiện

- Ban giám đốc Trung tâm HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 6 năm 2019; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã, tạo điều kiện giúp đỡ để Trung tâm HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch. Kết hợp các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, trường học để thực hiện.

 - Lực lượng phối kết hợp: Các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, các tầng lớp nhân dân trong xã.

II.5. Lực lượng phối kết hợp: 

- Các ban ngành đoàn thể của 5 thôn trên địa bàn. Toàn bộ nhân dân trong xã Yên Đức.

- Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 6 năm 2019. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm  tao điều kiện để Trung tâm HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.

III. Các đề xuất, kiến nghị:          

(Không có đề nghị).

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu VP. 

T/M BAN GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

Trịnh Văn Toạn

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu