BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/2019


UBND XÃ YÊN ĐỨC

TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

 

 
 

 

 

 

Số: 02/BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

 

 

 

Yên Đức, ngày 25 tháng 01 năm 2019

 

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

THÁNG 01/2019

 

 
 

 

 

 

I . Đánh giá khái quát tình hình Trung tâm HTCĐ tháng 01/2019.

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, UBND xã về việc tổ chức các hoạt động trọng tâm trong tháng.

- Được sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể,  các trường học, doanh nghiệp, Trung tâm HTCĐ đã triển khai kịp thời các hoạt động trong tháng, thực hiện các nội dung cơ bản trong tháng:  tuyên truyền, thực hiện các chuyên đề về pháp luật, văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật, các hoạt động nhân đạo, từ thiện,  GD truyền thống, GD sức khoẻ, môi trường, vật nuôi...

-  Được sự tham gia nhiệt tình của các ban nghành, câu lạc bộ sở thích, các  em học sinh, các tầng lớp nhân dân trong toàn xã.

I.1.  Kết quả tổ chức thực hiện.

 

TT

Thời gian

Tên hoạt động giáo dục

Đơn vị thực hiện

Số lượt người tham gia

Kết quả

1

26/12/2018

Đảng bộ tổng kết công tác năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

UBND xã

158

Tốt

2

28/12/2018

HĐND xã tổ chức kỳ họp thứ VIII

HĐND

46

Tốt

3

31/12/2018

Tổng VS đường làng, ngõ xóm, cơ quan, nơi công cộng

Toàn xã

270

tốt

4

07/01/2019

Chỉ đạo lịch gieo cấy lúa vụ chiêm năm 2019.

UBND -TT xã

3000

Chú ý nghe và thực hiện tốt

5

08/01/2019

Trường TH, THCS tuyên truyền luật an toàn giao thông, cấm tàng trữ buôn bán, đốt, pháo và thả đèn trời

Trường TH-THCS

523

Tốt

6

11/01/2019

HTXKDDVNN Tổng kết công tác năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Ban GĐ HTX...

73

Tốt

7

12/01/2019

HTXDVNN tổng kết năm 2017

HTXDV

65

Tốt

8

15/01/2019

Tiêm Vaccil cho các bà mẹ...

Trạm YT xã

70

Tốt

9

17/01/2019

Đại hội ĐB UBMTTQ xã nhiệm kỳ 2019 - 2023

UBND - TT xã

147

 Tốt

 

20/01/2019

Chủ nhật xanh thôn Đồn Sơn

Thôn ĐS

65

Tốt

10

21/01/2019

Hội nghị "Đồng hành cùng doanh nghiệp"

CTy DLLQ Yên Đức

30

Tốt

11

24/01/2019

Trường THCS tổng vệ sinh trường  lớp

THCS

227

Tốt

12

25/01/2019

UBND xã tổng kết công tác thi đua năm 2018.

UBND xã

78

Tốt

13

25/01/2019

Tiêm Vaccil cho các cháu nhỏ.

Trạm YTế xã

86

Tốt

14

26/12/201-25/01/2019

Lớp Võ dân tộc (8 buổi)

Chùa Cảnh Huống

157

Tốt

15

26/12/201-25/01/2019

Lớp TDDS của Hội NCT (4 Buổi)

Hội NCT

120

Tốt

 

 

I.2. Tổng hợp.

- Số lớp:  17

- Số buổi: 27

- Lượt người tham gia: 5260.

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của Trung tâm HTCĐ trong tháng 02/2019.

II.1. Dự kiến các hoạt động.

 Phát động phong trào thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng xuân, chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 02/2019, chào mừng ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Tổ chức các hoạt động thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương, đáp ứng nhu cầu người học.

- Giáo dục truyền thống thông qua các ngày lễ lớn trong tháng 02/2019. Thực hiện giao quân đầy đủ trong đợt nhập ngũ năm 2019.

- Chăm sóc, phòng dịch bệnh, chống rét cho gia súc, gia cầm.

- Tổ chức tốt các hoạt động VH TT, Lễ-Hội trong xã.

- Tổ chức tuyên truyền pháp luật; Tiếp tục tuyên truyền thực hiện luật giao thông đường bộ, an toàn giao thông, không buôn bán, tàng trữ pháo và vật liệu nổ, không đốt thả đèn trời, tiếp tục chương trình học tập suốt đời, duy trì phong trào đọc sách, xây dựng xã hội học tập.

- Tuyên truyền giáo dục sức khỏe: Phòng, chống các bệnh theo mùa. Tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ cho bà mẹ và trẻ em trong tháng.

- Tuyên truyền chuyển giao kỹ thuật: Kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh cho lúa chiêm xuân năm 2019, triển khai cấy lúa chất lượng cao.

- Duy trì giáo dục bảo vệ môi trường: Ngõ xóm phong quang, đường làng sạch đẹp.

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện an toàn thực phẩm,

- Tiếp tục phong trào thi đua "Quản lý tốt- Dạy thật tốt-Học thật tốt" mừng Đảng, mừng xuân 2019 trong các nhà trường, thực hiện chương trình kỳ II năm học 2018-2019. Tham gia cuộc thi do cấp trên tổ chức.

- Tổ chức tuyên truyền nước sạch và vệ sinh môi trường, các công trình vệ sinh hợp lý ở các thôn xóm.

II.2. Đối tượng tham gia.

- Ban Giám đốc Trung tâm HTCĐ xã Yên Đức.

- Các Ban, Ngành, Đoàn thể, Tổ chức xã hội, học sinh các trường học trong xã.

- Các tầng lớp nhân  dân trong toàn xã.

II.3. Hình thức tổ chức.

- Trung tâm HTCĐ Yên Đức phối hợp với các Ban, Ngành, Đoàn thể, tổ chức xã hội, các trường học, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã thực hiện dưới nhiều hình thức: tuyên truyền trên hệ thống thông tin của xã, các thôn; mở lớp tại Hội trường UBND hoặc hội trường các thôn, các trường học.

- Thời gian tổ chức thực hiện: Từ 26/012019 đến 25/02/2019

II.4. Tổ chức thực hiện

- Ban giám đốc Trung tâm HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 02 năm 2019; Báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã, tạo điều kiện giúp đỡ để Trung tâm HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch. Kết hợp các Ban, Ngành, Đoàn thể, Tổ chức xã hội, Trường học để cùng thực hiện.

 - Lực lượng phối kết hợp; Các Ban, Ngành, Đoàn thể, Tổ chức xã hội, các tầng lớp nhân dân trong xã.

II.5. Kinh phí.

Ngân sách hoạt động của  Trung tâm HTCĐ xã, UBND, các dự án, các trường học,  xã hội hóa...

III. Các đề xuất, kiến nghị.          

(Không có đề nghị).

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu VP. 

T/M BAN GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

Trịnh Văn Toạn

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu