Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem nội dung này.
Tin tức

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG 

Ngày 27-28/3/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt các nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Dự Hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn...

Ảnh sự kiện
Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem nội dung này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem nội dung này.