TRƯỜNG THCS YÊN ĐỨC TỔ CHỨC NGÀY HỘI VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VÀ TƯỞNG NIỆM NẠN NHÂN TỬ NẠN DO TAI NẠN GIAO THÔNG

Trường THCS Yên Đức tổ chức "Ngày hội vệ sinh trường học" và "Tưởng niệm nạn nhân tử nạn do giao thông". năm học 2018-2019


     Ngày 17 tháng 11 vửa qua trường THCS Yên Đức đã tổ chức ngày Hội vệ sinh môi trường và tưởng niệm nạn nhân tử nạn do tai nạn giao thông. Nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật khi tham gia giao thông và nhận thức của các em học sinh trong vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường cũng như khuyến khích sự tham gia tích cực của thầy cô giáo, học sinh và nhân dân cùng hành động bảo vệ môi trường sống.

     Mở đầu các thầy cô và học sinh trong toàn trường giành một phút để tưởng niệm các nạn nhân tử nạn do tai nạn giao thông. Tiếp theo đến chương trình ngày hội VSMT. Với hình thức sân khấu hóa, các em học sinh đến từ các lớp đã nthực hiện phần thi của mình : Rửa tay đúng quy trình ( Học sinh khối 6), Xé giấy dán tranh (Học sinh khối 7); Thời trang từ nguyên liệu phế thải (Học sinh khối 8); Kịch (Học sinh khối 9) Tất cả các em đã tuyên truyền các hình thức vệ sinh môi trường, phản ánh chân thực về tình trạng môi trường hiện nay; cách bảo vệ môi trường của toàn xã hội. Tại ngày hội, các em học sinh còn được tham gia thảo luận, trả lời các câu hỏi xung quanh chủ đề "vệ sinh môi trường".Một số hình ảnh hoạt động của ngày hội

 

 

 

 

Các hình ảnh trong "Ngày hội vệ sinh trường học"

     Ngày hội vệ sinh trường học năm học 2018 – 2019 nhằm mục đích nâng cao nhận thức cho các em học sinh, về vai trò của vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; khuyến khích sự tham gia tích cực của thầy cô giáo, học sinh và nhân dân cùng hành động bảo vệ môi trường sống. Đây còn là dịp tuyên truyền sâu rộng học sinh nâng cao hành động vì môi trường sống xanh – sạch – đẹp, góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua "xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

                                                                                  CTV: Ngô Tuyết

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất