KỲ HỌP THỨ XVIII HĐND XÃ YÊN ĐỨC KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

Ngày 26/3, HĐND xã Yên Đức khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp lần thứ XVIII. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Văn Cường - Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND cùng đầy đủ các ông bà đại biểu HĐND xã.


     Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND xã Yên Đức khoá XX đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ theo Luật định, khẳng định rõ là cơ quan quyền lực tại địa phương; đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

     HĐND xã đã nỗ lực cùng với UBND, Uỷ Ban MTTQ quyết định các chủ trương, biện pháp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong xã. Nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND xã đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động. Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, luôn năng động, sáng tạo, thể hiện trách nhiệm, phát huy dân chủ và đúng theo các quy định của Pháp luật. Trong nhiệm kỳ qua, HĐND xã Yên Đức đã tổ chức được 18 kỳ họp, trong đó mỗi năm tổ chức 2 kỳ họp thường kỳ (giữa năm và cuối năm) và 6 kỳ họp bất thường để bầu bổ sung các chức danh cán bộ chủ chốt của HĐND, các Ban HĐND, UBND xãvà điều chỉnh kế hoạch phân khai dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 và phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án triển khai trong kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2021. Đồng thời, HĐND xã Yên Đức đã thực hiện tốt chức năng giám sát; Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; Duy trì tốt mối quan hệ giữa HĐND với các cơ quan, tổ chức hữu quan.

     Kỳ họp cũng đã thông qua báo cáo của UBND xã về hoạt động của UBND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2016- 2021; Báo cáo tổng kết công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Uỷ ban MTTQ xã; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND xã...

     Tại kỳ họp, UBND xã Yên Đức đã biểu dương, khen thưởng cho 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND phường khoá XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

CTV

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất