GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG ĐỊA PHƯƠNG CHO THẾ HỆ TRẺ

Việc giáo dục truyền thống địa phương cho thế hệ trẻ ở xã Yên Đức luôn được quan tâm và thực hiện thường xuyên nhất là trong các kỳ nghỉ hè.


Toàn cảnh buổi nói chuyện truyền thống tại thôn Yên Khánh

   Cũng như các kỳ nghỉ hè trước, ngày 23/7/2019 tại Nhà văn hóa thôn Chi hội CCB thôn Yên Khánh tổ chức nói chuyện tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử của xã Yên Đức, thôn Yên Khánh cho các cháu thanh - thiếu niên trong thôn. Tới dự buổi nói truyện tuyên truyền giáo dục truyền thống lich sử của xã, thôn Yên Khánh có ông Đoàn Xuân Nam Bí thư Chi bộ - Trưởng Thôn, ông Nguyễn Xuân Ngát Chi Hội Trưởng Chi Hội CCB thôn, ông Nguyễn Ngọc Điểm Trưởng Ban CTMT thôn cùng các cháu thanh - thiếu niên trong thôn.

Ông Vũ Đình Diên tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử địa phương cho thanh thiếu niên trong thôn

   Thay mặt cho Chi Hội CCB thôn ông Vũ Đình Diên truyền đạt, tuyên truyền giáo dục cho các cháu thanh thiếu niên hiểu rõ truyền thống chiến đấu chống giặc ngoại xâm qua các thời kỳ; chống Thực dân Pháp; chống Đế quốc Mỹ; chống chiến tranh biên giới cũng như trong công cuộc xây dựng quê hương không ngừng đổi mới, góp phần đáng kể cho công cuộc phát triển kinh tế, an ninh, chính trị, xã hội tại địa phương. Thông qua các hoạt động giáo dục này giúp cho các cháu thanh thiếu niên có được tình yêu quê hương, trau dồi đạo đức truyền thống để các cháu trở thành công dân có đủ phẩm chất cách mạng, sẵn sàng xây dựng quê hương đất nước.

                                                                                       CTV: Long Biên TTHTCĐ


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất