ĐẢNG BỘ XÃ YÊN ĐỨC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM, PHƯỚNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

Ngày 19/7/2019 Đảng bộ xã Yên Đức tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.


   Về dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Biên Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HDND,
đồng chí Đậu Thị Hải Nhung phó bí thư TT Đảng ủy, đồng chí Phạm Ngọc Thanh phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND, các đồng chí trong ban thường vụ Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTQ, và 155 đồng chí đảng viên trong Đảng bộ.

   Thay mặt cho ban thường vụ Đảng ủy, đồng chí Đậu Thị Hải Nhung phó bí thư TT Đảng ủy thông qua dự thảo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết  6 tháng đầu năm 2019 -  Đảng bộ xã Yên Đức

 

   Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy xã Yên Đức đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực. Kết quả: Năng suất gieo trồng đạt 56,94 tạ/ ha; làm mới đường bê tông nông thôn được 2109 m, nuôi trồng thuỷ sản 172,29 ha, ước tổng sản lượng đạt 418 tấn tăng 8 tấn so với cùng kỳ năm 2018; giảm 11 hộ nghèo đạt 137,5% so với kế hoach năm; chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm, đến nay xã đã đạt và tiếp tục nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới; Công tác thu ngân sách đạt 46,92 % kế hoạch; Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân luôn được quan tâm, bộ phận tiếp nhận kết quả hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4; Tổ chức thực hiện quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, đã kết nạp được 5 đảng viên đạt 55,46% chỉ tiêu; Quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Hoạt động của HĐND và UBND xã được triển khai thực hiện có hiệu quả; Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân luôn đổi mới nội dung phương thức hoạt động, quan tâm xây dựng củng cố, kiện toàn tổ chức Hội, phát triển đoàn viên, hội viên.

 

 

Đ/C Đậu Thị Hải Nhung Phó Bí thư TT Đảng Uỷ báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm,

phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

 

   Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt và chưa đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019, đề ra những biện pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong 6 tháng cuối năm 2019.

 

Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm,

phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

        

   Sau khi Hội nghị thảo luận một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng tiếp theo. Đồng chí Nguyễn Thế Biên Bí thư Đảng ủy chủ tịch HĐND xã kết luận hội nghị với một số nội dung công việc cụ thể như sau: Đảng ủy xã cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; thực hiện tốt công tác thu ngân sách; công tác quản lý đất đai và môi trường; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và công tác giảm nghèo trên địa bàn xã; làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự; tập trung chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chủ động tạo nguồn phát triển đảng viên mới; tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước  gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng nông thôn mới nâng cao; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng phòng và một số nhiệm vụ khác mà Đảng ủy xã đã đề ra trong 6 tháng cuối năm 2019; chuẩn bị tốt các điều kiện cho Đại hội  chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo theo quy định. Rà soát, chuẩn bị các nội dung tổ chức Đại hội Đảng bộ xã khoá XXVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Thế Biên bí thư Đảng uỷ  phát biểu tại hội nghị sơ kết.

 

   Tiếp theo là nội dung trao huy hiệu Đảng cho đảng viên đạt 4o năm tuổi Đảng.

 

 

Đ/C Nguyễn Thế Biên trao Huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho hai đồng chí đảng viên

 

   Sau thời gian ½ ngày làm việc Hội nghị đã đi đến thống nhất cao và quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm Đảng bộ đã đề ra trong 6 tháng cuối năm 2019./.

                                                                                                           CTV: TTHTCĐ


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất