Asset Publisher

YÊN ĐỨC TRIỂN KHAI KỸ THUẬT THÂM CANH LÚA GIEO THẲNG VỤ MÙA NĂM 2016.

YÊN ĐỨC TRIỂN KHAI KỸ THUẬT THÂM CANH LÚA GIEO THẲNG VỤ MÙA NĂM 2016.

Yên Đức là một địa phương chủ yếu thâm canh lúa loại ruộng trũng trong thị xã Đông Triều, Tuy vậy trong thời gian qua cũng đã triển khai một số diện tích lúa gieo thẳng đáng kể và thu được năng suất cao, ổn định. Để phát huy tốt hiệu quả đã đạt được, Hội Nông dân kết hợp với HTX SXKD DVNN xã Yên Đức tổ chức chuyên đề "Hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả" cho bà con nông dân trong xã.


    Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, thực hiện chương trình hoạt động của Hội Nông dân xã. Ngày 26/8/2016 tại Hội trường tầng ba UBND xã đã diễn ra Hội nghị chuyển giao kỹ thuật thâm canh lúa gieo thẳng vụ mùa năm 2016 với chuyên đề "Hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả và một số loại sâu, bệnh chính hại trên lúa". Tới dự có ông Nguyễn Đức Mạnh Phó CT Hội Nông dân xã, bà Nguyễn Thị Hoàn Cán bộ TTDV KTNN thị xã Đông Triều, ông Trịnh Hữu Đạt Chuyên viên của TTDVKTNN thị xã Đông Triều cùng 34 học viên là hội viên của Hội Nông dân xã Yên Đức.

 

Toàn cảnh Hội nghị chuyển giao kỹ thuật tại Yên Đức ngày 26/8/2016

 

    Tại Hội nghị các học viên được nghe ông Trịnh Hữu Đạt Chuyên viên của TTDVKTNN thị xã truyền đạt nội dung chuyên đề "Hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả và một số loại sâu, bệnh chính hại trên lúa".

 

Ông Trịnh Hữu Đạt truyền đạt nội dung chuyên đề

"Sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả".

 

    Với phương pháp truyền đạt phân tích tỷ mỉ, cụ thể, dễ hiểu kết hợp với nghiên cứu tài liệu, trao đổi thảo luận, các học viên đã nắm được cơ bản kỹ thuật sử dụng thuốc BVTV an toàn, có hiệu quả trên cơ sở hiểu rõ các loại sâu, bệnh chính hại trên lúa. Đây là cơ sở kỹ tthuật quan trọng giúp cho bà con Nông dân xã nhà thực hiện tốt kỹ thuật thâm canh lúa gieo thẳng vụ mùa năm 2016 thu được thắng lợi.

 

Các học viên tích cực học tập để tiếp thu tốt nội dung chuyên đề

"Sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả"

                                                                                                                                               CTV: Long Biên