Asset Publisher

Yên Đức tổ chức hội nghị đóng góp vào đề án phát triển KT-XH đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của huyện Đông Triều.

Yên Đức tổ chức hội nghị đóng góp vào đề án phát triển KT-XH đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của huyện Đông Triều.

Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy-UBND huyện Đông Triều lấy ý kiến về việc quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của huyện đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.


  Ngày 07/02/2015 Đảng Ủy-UBND xã Yên Đức tổ chức hội nghị lấy ý kiến về việc quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH của huyện Đông Triều đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 với sự tham gia đông đủ của các cán bộ Đảng, chính quyền xã, các thôn, trưởng các ban ngành đoàn thể trong xã. Các đại biểu  tham gia góp ý kiến tâp trung vào các vấn đề quy hoạch vùng sản xuất kinh tế, môi trường, đường giao thông, du lịch với mong muốn huyện Đông Triều nhanh chóng trở thành đô thị có nền kinh tế công nghiệp và du lịch đem lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân huyện nhà.

Bà Nguyễn Thị Hải phó chủ tịch UBND xã trình bày đề án phát triển KT-XH đến năm 2020

và tầm nhìn đến năm 2030 của huyện Đông Triều.

Các đại biểu phát biểu đóng góp ý kiến vào đề án phát triển KT-XH đến năm 2020

và tầm nhìn đến năm 2030 của huyện Đông Triều

                                                                                                                                             CTV: Long Biên