Asset Publisher

YÊN ĐỨC TỔ CHỨC GIỚI THIỆU VÀ THỰC HÀNH MÁY CẤY CHO BÀ CON NÔNG DÂN

YÊN ĐỨC TỔ CHỨC GIỚI THIỆU VÀ THỰC HÀNH MÁY CẤY CHO BÀ CON NÔNG DÂN

Yên Đức là xã thuần nông của thị xã Đông Triều tỉnh Quảng Ninh, ruộng đồng chủ yếu sâu trũng, khó chủ động trong tưới tiêu vì thế điều kiện lao động của bà con nông dân còn gặp rất nhiều khó khăn vất vả. Để tháo gỡ phần nào khó khăn trên Đảng ủy-HĐND-UBND xã đã tích cực chủ động đưa cơ khí hóa vào từng khâu trong sản xuất nông nghiệp, nhằm cải thiện điều kiện lao động và nâng cao đời sống cho bà con nông dân trong xã.


    Yên Đức là xã thuần nông của thị xã Đông Triều tỉnh Quảng Ninh, ruộng đồng chủ yếu sâu trũng, khó chủ động trong tưới tiêu vì thế điều kiện lao động của bà con nông dân còn gặp rất nhiều khó khăn vất vả. Để tháo gỡ phần nào khó khăn trên Đảng ủy-HĐND-UBND xã đã tích cực chủ động đưa cơ khí hóa vào từng khâu trong sản xuất nông nghiệp, nhằm cải thiện điều kiện lao động và nâng cao đời sống cho bà con nông dân trong xã.

 

Chuyên gia của nhà cung cấp đang giới thiệu máy cấy lúa

 

   Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy-HĐND-UBND xã. Ngày 08 tháng 01 năm 2016 HTXDVNN xã Yên Đức tiến hành tổ chức giới thiệu và thực hành sử dụng máy cấy cho bà con nông dân trong xã. Qua nghiên cứu, tìm tòi đối tác và mô hình phù hợp với đồng đất của địa phương HTXDVNN đã chọn và giới thiệu máy cấy cơ khí gọn nhẹ, dễ sử dụng và cho năng suất lao động cao, lúa cấy bằng máy đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, giá thành máy cấy phù hợp. Đây là tín hiệu đáng mừng cho bà con nông dân Yên Đức.

 

 

 

Thực hành vận hành máy cấy trên đồng ruộng Yên Đức

                                                                                                                                                       CTV: Long Biên