Asset Publisher

YÊN ĐỨC - CÁC TRƯỜNG HỌC TRONG XÃ TỔ CHỨC SƠ KẾT HỌC KỲ I

YÊN ĐỨC - CÁC TRƯỜNG HỌC TRONG XÃ TỔ CHỨC SƠ KẾT HỌC KỲ I

Năm học 2015 - 2016 đã đi được nửa chặng đường, Thầy và Trò các trường học trong xã đã duy trì tốt các hoạt động dạy và học cũng như rèn luyện tu dưỡng đạo đức cho học sinh, luôn giữ vững các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia giai đoạn I.


    Để đánh giá cụ thể những thành tích mà thầy Trò đã đạt được trong học kỳ I vừa qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong học kỳ II, ngày 04 tháng 01 năm 2016 các trường học trong xã Yên Đức tổ chức sơ kết học kỳ I năm học 2015-2016.

 

Toàn cảnh buổi sơ kết học kỳ I năm học 2015-2016

 

    Tại buổi sơ kết học kỳ I các thầy cô giáo và các em học sinh được nghe Thầy- Cô Hiệu trưởng nhà trường đánh giá những kết quả của từng lớp đã đạt được trong các mặt hoạt động và cũng chỉ rõ những điểm cần khắc phục, phấn đấu hơn nữa trong học kỳ II của năm học.

 

Thầy Bùi Văn Nghĩa Hiệu trưởng trường THCS YĐ báo cáo sơ kết

 

Thầy Đỗ Văn Lệ Hiệu trưởng trường TH YĐ báo cáo sơ kết

 

    Qua đánh giá của các nhà trường, học kỳ I năm học 2015-2016 các trường học trong xã vẫn luôn giữ vững trường chuẩn quốc gia giai đoạn I và đang xây dựng, hoàn chỉnh các tiêu chí để đề nghị công nhận trường chuẩn quốc gia giai đoạn II. Với những nỗ lực của thầy và trò các trường học cùng với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Chính quyền các cấp, các trường học trong xã Yên Đức chắc chắn đạt được các chỉ tiêu đã đề ra.

                                                                                                          CTV: Long Biên