Asset Publisher

XÃ YÊN ĐỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2015

XÃ YÊN ĐỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2015

Trong không khí vui mừng trước sự thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng lần thứ XII, chuẩn bị đón xuân Bính thân, xã Yên Đức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015. UBND-Hội đồng thi đua khen tưởng xã Yên Đức tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2015 và phát động phong trào thị đua năm 2016.


    Ngày 02/02/2016 tại hội trường tầng ba UBND xã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2015. Tới dự HN có các đồng chíaxtrong TV Đảng Ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã cùng các đại biểu là trưởng các ban ngành, đoàn thể trong xã.

Các đại biểu dự HN tổng kết công tác thi đua năm 2015

 

   Thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng xã Ông Phan Ngọc Thanh Phó bí thư -Chủ tịch UBND - Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng xã báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2015 và phát động phong trào thi đua năm 2016.

 

Ông Phạm Ngọc Thanh báo cáo công tác thi đua năm 2015

và phát động phong trào thi đua năm 2016

 

      Hội nghị diễn ra với tinh thần thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua", "Thi đua phải thường xuyên, liên tục". Cán bộ và nhân dân xã Yên Đức đã không ngừng phấn đấu thi đua xây dựng quê hương ngày càng phát triển và đã thu được nhiều thành quả. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong xã có nhiều tiến triển, năm 2015 có nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, Đảng bộ đạt tiên tiến, xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5/5 thông đạt thôn chuẩn và đạt danh hiệu làng văn hóa, đường làng ngõ xóm dần được bê tông hóa, xóm thôn luôn "Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp", đời sống nhân dân được nâng cao. 

 

 

Khen thưởng các tập thể- cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2015

 

    Cùng với nội dung tổng kết công tác, UBND xã lồng ghép tổ chức gặp mặt các đ/c lãnh đạo xã qua các thời kỳ, thông qua đó càng tiếp thu được nhiều ý kiến hay, kinh nghiệm tốt để thúc đẩy phong trào thi đua trong xã, làm động lực xây dựng xã Yên Đức trở thành xã nông thôn kiểu mẫu, xã nông thôn tiên tiến

                                                                                                     CTV: Long Biên