Asset Publisher

Xã Yên Đức tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào đề án thành lập Thị xã Đông Triều của Huyện Uỷ - UBND huyện Đông Triều.

Xã Yên Đức tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào đề án thành lập Thị xã Đông Triều của Huyện Uỷ - UBND huyện Đông Triều.

Thực hiện chỉ đạo của Huyện Uỷ-UBND huyện Đông Triều về việc lấy ý kiên của nhân dân cho đề án thành lập Thị xã Đông Triều tỉnh Quảng Ninh.


Đảng Uỷ, UBND xã Yên Đức tổ chức cho các chi bộ, Hội đồng ND, các ban ngành đoàn thể, các thôn triển khai đề án và lấy ý kiến của nhân dân đóng góp cho đề án thành lập Thị xã Đông Triều tỉnh Quảng Ninh của Huyện Uỷ, UBND huyện  Đông Triều. Từ ngày 03 đến ngày 05/11/2014 Hội đồng ND xã, các chi bộ, đoàn thể, các thôn đã tổ chức lấy ý kiến của nhân dân đóng góp cho đề án, các hội nghị được tổ chức theo đúng hướng dẫn chỉ đạo của Huyện, xã. Sau khi các Ông bí thư, trưởng các ban ngành đoàn thể, các Trưởng thôn triển khai nôi dung đề án, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân rất nhiệt tình ủng hộ và có nhiều ý kiến xây dựng. Các hội nghị đã thu được nhiều kết quả tốt.

Một số hình ảnh diễn ra tại các hội nghị lấy ý kiến cho đề án

thành lập Thị xã Đông Triều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        CTV: Long Biên