Asset Publisher

XÃ YÊN ĐỨC TỔ CHỨC CÁC LỚP TRUYỀN THÔNG NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NĂM 2015.

XÃ YÊN ĐỨC TỔ CHỨC CÁC LỚP TRUYỀN THÔNG NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NĂM 2015.

Thực hiện kế hoạch số 39 ngày 26/11/2015 của UBND thị xã Đông Triều, sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, Trạm ytế xã Yên Đức phối kết hợp với TT Ytế Thị xã Đông Triều, tổ chức các lớp truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2015 trên địa bàn xã.


   Các lớp truyền thông được tổ chức từ ngày 6/12 đến ngày 9/12 năm 2015 tại các nhà văn hóa thônTại các lớp truyền thông nước sạch và VSMT, các học viên được nghe giảng viên là cán bộ của TT Ytế thị xã truyền đạt các kiến thức cơ bản về nước sạch, các biện pháo khắc phục, xử lý nước chưa sạch để có nước sạch xử dụng trong sinh hoạt. Đồng thời các học viên được tư vấn về kỹ thuật xây các loại nhà tiêu hợp vệ sinh sạch sẽ đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường, giữ gìn sức khỏe cho cộng đồng. Thông qua các lớp học này sự hiểu biết về nước sạch và vệ sinh môi trường của người dân Yên Đức được nâng cao, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của mỗi người, góp phần xây dựng xãYên Đức ngày một giàu đẹp, văn minh.

Một số hình ảnh tại các lớp truyền thông nước sạch và VSMT năm 2015 tại xã Yên Đức.

 

 

 

 

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Hiến cán bộ của TT Ytế thị xã Đông Triều

 giảng tại các lớp truyền thông nước sạch và VSMT xã Yên Đức

 

                                                                                                                                                   CTV: Long Biên