Asset Publisher

Xã Yên Đức phối hợp với TT Ytế Đông Triều tổ chức các hội nghị truyền thông nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn năm 2014.

Xã Yên Đức phối hợp với TT Ytế Đông Triều tổ chức các hội nghị truyền thông nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn năm 2014.

Xã Yên Đức đã được tỉnh đầu tư xây dựng công trình nước sạch cung cấp cho nhân dân trong xã, cho đến nay tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch chưa đạt 100%,


vẫn còn hộ gia đình sử dụng nguồn nước giếng đào, thêm nữa hệ thống thoát nước thải sinh hoạt còn làm ô nhiễm môi trường. Trước tình hình vệ sinh môi trường nông thôn còn nhiều bất cập, trong các ngày 13-13-15 tháng 11 năm 2014 tại các nhà văn hóa thôn, UBND xã Yên Đức phối hợp với TT Ytế huyện Đông Triều tổ chức hội nghị truyền thông nhằm tuyên truyền những tri thức thiết thực về nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn cho nhân dân trong xã.

 Trong các hội nghị truyền thông, bà con nông dân được  hiểu biết thêm tri thức, kỹ năng để thực hiện tốt việc sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường ở địa phương xã nhà, qua nội dung truyền đạt đầy thuyết phục và tính thực tế của cán bộ truyền thông TT Ytế Đông Triều, sau hội nghị trên đường về nhiều bà con còn trao đổi sôi nổi về những điều cán bộ truyền thông đã phổ biến, chắc chắn rồi đây vấn đề vệ sinh môi trường ở xã nhà được cải thiện tốt hơn.

Một số hình ảnh tại các hội nghị truyền thông

nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn ở xã Yên Đức

 

 

 

 

                                                                                                     CTV: Long Biên