Asset Publisher

Triển khai thực hiện chương trình tiêm vacxin sởi-rubella cho các cháu trong độ tuổi từ 1 đến 14 tuổi trên địa bàn xã Yên Đức.

Triển khai thực hiện chương trình tiêm vacxin sởi-rubella cho các cháu trong độ tuổi từ 1 đến 14 tuổi trên địa bàn xã Yên Đức.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, kế hoạch của ngành Ytế, từ ngày 17/10 đến ngày 19/10/2014 Trạm Ytế xã Yên Đức tổ chức tiêm vacxin sởi-rubella đợt một cho các cháu trong độ tuổi từ 1 đến 5 tuổi.


 

Cha mẹ đưa con đến Trạm ytế tiêm vacxin

Để thuận tiện cho cha mẹ các cháu sắp xếp thời gian đưa các cháu đến Trạm Ytế xã tiêm vacxin sởi-rubella, Trạm Ytế đã phân chia thời gian cho từng thôn, vì vậy công tác tiêm vac xin cho các cháu đã diễn ra thuận lợi, đảm bảo đúng tiến độ. Cho đến ngày 19 tháng 10 năm 2014 đã có 412 cháu được tiêm vacxin đạt 93,8 %. Thời gian tới Trạm Ytế xã tiếp tục thực hiện theo kế hoạch, phấn đấu 100% cháu trong độ tuổi được tiêm vacxin hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao cho.

Nơi đăng ký tiêm vacxin sởi rubella cho các cháu

Nơi khám sàng lọc trước khi tiêm vacxin cho các cháu

Một số hình ảnh các nhân viên ytế của trạm tiêm vacxin sởi rubella cho các cháu

                                                           CTV: Long Biên