Asset Publisher

Tổ chức khám sức khỏe định kì cho học sinh năm học 2016-2017

Tổ chức khám sức khỏe định kì cho học sinh năm học 2016-2017

Công tác y tế học đường luôn được nhà trường quan tâm. 100% học sinh được khám sức khỏe ban đầu, các hoạt động chăm sóc mắt học đường, nha học đường được đẩy mạnh.


      Ngày 21/10/2016 trường TH Yên Đức đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Đông Triều, Trạm y tế xã Yên Đức tổ chức khám sức khỏe cho học sinh trong trường. Các bác sĩ và nhân viên y tế của Trung tâm Y tế huyện và bác sĩ trạm Y tế xã đã kiểm tra sức khỏe và tuyên truyền  cho học sinh cách giữ gìn vệ sinh cá nhân cách phòng tránh một số loại dịch bệnh nguy hiểm thường xảy ra. Trong một ngày,  các  em học sinh của các lớp  đều được khám bệnh và được quản lý qua sổ theo dõi sức khoẻ trong suốt 5 năm  học tại trường.Ngày 21/10/2016 trường TH Yên Đức đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Đông Triều, Trạm y tế xã Yên Đức tổ chức khám sức khỏe cho học sinh trong trường. Các bác sĩ và nhân viên y tế của Trung tâm Y tế huyện và bác sĩ trạm Y tế xã đã kiểm tra sức khỏe và tuyên truyền  cho học sinh cách giữ gìn vệ sinh cá nhân cách phòng tránh một số loại dịch bệnh nguy hiểm thường xảy ra. Trong một ngày,  các  em học sinh của các lớp  đều được khám bệnh và được quản lý qua sổ theo dõi sức khoẻ trong suốt 5 năm  học tại trường.

 

 

                                                Tin từ cổng TTĐT Trường TH Yên Đức