Asset Publisher

THẮM TÌNH “QUÂN DÂN”

THẮM TÌNH “QUÂN DÂN”

Xã Yên Đức thuộc vùng đồng trũng của thị xã Đông Triều, có trên 5 km đê lại đang vào thời kỳ thu hoạch lúa mùa, nếu gặp mưa bão vào thời điểm này thì thiệt hại rất lớn. Để thành quả một nắng hai sương của bà con nông dân không bị mất trắng, Cán bộ chiến sĩ thuộc Sư đoàn 395 Quân khu 3 cùng với lực lượng quân sự địa phương đã cùng nhân dân trong xã khẩn trương thu hoạch lúa, để hạn chế thiệt hại do cơn bão số 7 gây ra.


     Ngày 18/10/2016, 130 Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 2, Sư đoàn 395 Quân khu 3 đã không quản ngại khó khăn, vất vả cùng với Cán bộ, nhân dân Yên Đức thu hoạch lúa mùa và sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 7 đang đổ bộ vào Quảng Ninh với cảnh báo thiên tai cấp III.

 

Bộ đội về làng giúp dân thu hoạch mùa tránh bão

 

      Cho đến nay đã cơ bản thu hoạch  xong diện tích lúa, giúp dân chống bão, phòng chống tràn bờ cho các ao đầm nuôi trồng thủy sản và sẵn sàng ứng cứu cho nơi có đê xung yếu. Hiện nay cán bộ và chiến sĩ Trung đoàn BB2 đang sẵn sằng ứng phó với thiên tai với tinh thần chiến đấu cao, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

 

Khẩn trương ra đồng giúp dân thu hoạch mùa tránh bão

 

 

 

 

 

 

 

Bộ đội – dân quân giúp dân thu hoach lúa

 

Sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 7

                                                                                                                                           CTV:  Long Biên