Asset Publisher

MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃYÊN ĐỨC TỔ CHỨC SƠ KẾT CÔNG TÁC NĂM 2015

MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃYÊN ĐỨC TỔ CHỨC SƠ KẾT CÔNG TÁC NĂM 2015

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy – UBND xã, thực hiện kế hoạch công tác của Mặt trận Tổ quốc xã, để đánh giá đúng tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và đề ra các biện pháp phù hợp, kịp thời trong việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2015.


    Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy – UBND xã, thực hiện kế hoạch công tác của Mặt trận Tổ quốc xã, để đánh giá đúng tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và đề ra các biện pháp phù hợp, kịp thời trong việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2015.

    Ngày 22/7/2015 tại hội trường UBND xã, Mặt trận Tổ quốc xã Yên Đức tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng 6 tháng cuối năm năm 2915. Hội nghị diễn ra trong không khí nghiêm túc, thẳng thắn, đánh giá đúng những việc đã thực hiện tốt, những việc thực hiện chưa tốt trên cơ sở đó để đưa ra phương hướng nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện hữu hiệu nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng tiếp theo của năm 2015.

 

 

 

Các hình ảnh tại hội nghị sơ kết năm 2015 của Mặt trận Tổ quốc xã Yên Đức (22/7/2015)

 

                                                                                               CTV: Long Biên