Asset Publisher

Khám sức khỏe và đăng ký NVQS lần đầu của thanh niên tuổi 17.

Khám sức khỏe và đăng ký NVQS lần đầu của thanh niên tuổi 17.

Thực hiện kế hoạch của ban chỉ huy quân sự Thị xã Đông Triều năm 2015 về việc khám sức khỏe và đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu của thanh niên tuổi 17 năm 2015.


   Ngày 01/4/2015 ban quân sự xã Yên Đức kết hợp trạm ytế xã tổ chức khám sức khỏe và đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu của thanh niên tuổi 17 năm 2015. Đợt khám sức khỏe và đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu của thanh niên tuổi 17 năm 2015 có 33 nam thanh niên tới tham gia khám sức khỏe và đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu. Các nam thanh niên rất phấn khởi tự tin, sẵn sàng tham gia nhập ngũ để được cống hiến sức trẻ bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN.

Nơi làm thủ tục đăng ký  ngày 01/4/2015

Một số hình ảnh tại phòng khám sức khỏe

tại trạm ytế Yên Đức ngày 01/4/2015

 

                                                                                                                                           CTVL Long Biên