Asset Publisher

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP YÊN ĐỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ NHẤT NHIỆM KỲ 2916 – 2021.

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP YÊN ĐỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ NHẤT NHIỆM KỲ 2916 – 2021.

Để phát triển đúng theo hướng chuyển đổi cho phù hợp với tình hình kinh tế, chính trị hiện nay. Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp Yên Đức tổ chức Đại hội lần thứ nhất nhằm kiện toàn Hội đồng quản trị và đề ra phương hướng nhiệm vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp của hợp tác xã nhiệm kỳ 2016-2021.


    Thực hiện chỉ đạo của phòng kinh doanh thị xã Đông triều, sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Yên Đức. Ngày 25 và 26 tháng 6 năm 2016. tại hội trường tầng ba UBND xã đã diễn ra Đại hội thành viên Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp lần thứ nhất nhiệm kỳ 2016-2021.

    Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đặng Văn Diềm Thường vụ  thị ủy-Trường phòng kinh tế thị xã Đông Triều, đồng chí nguyễn Thế Biên Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã, Các đồng chí thay mặt cho TT Đảng ủy, HĐND, UBND xã, các đại biểu của các ban ngành, đoàn thể trong  xã cùng 58 thành viên của HTX sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp Yên Đức.

 

Toàn cảnh Đại hội thành viên HTX SX KD DVNN Yên Đức lần thứ nhất

 

    Tại Đại hội các đại biểu được nghe ông Nguyễn VănThắng thay mặt HĐQT báo cáo những kết quả đạt được của HTX DV NN nhiệm kỳ 2011-2016 và phương hướng sản xuất, kinh doanh và dịch vụ nông nghiệp của HTX trong nhiệm kỳ 2016-2021 theo hướng đổi mới, phù hợp với tình hình hiện nay.

Ông Nguyễn Văn Thắng đọc báo cáo chính trị Đại hội  thành viên HTX sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp Yên Đức lần thứ nhất

 

    Tại Đại hội các đại biểu được đón nhận tình cảm cũng như sự chỉ đạo cụ thể sát sao của đồng chí Đặng Văn Diềm Thường vụ  thị ủy-Trường phòng kinh tế thị xã Đông Triều và ý kiến chỉ đạo sản xuất của ông Phạm Ngọc Thanh Phó bí thư Đảng ủy-Chủ tịch UBND xã Yên Đức.

 

Đ/c Đặng Văn Diềm Thường vụ  thị ủ y - Trường phòng kinh tế thị xã Đông Triều phát biểu trước Đại hội

 

Ông Phạm Ngọc Thanh Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã phát biểu trước Đại hội.

 

    Sau thời gian hai ngày làm việc, Đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị và bầu ông Nguyễn Văn Thắng làm chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành hoạt động của HTX. Đại hội các thành viên HTX sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp Yên Đức đã thành công tốt đẹp.

 

Hội đồng quản trị HTX sản xuất, kinh doanh, dịch vụ NN Yên Đức nhiệm kỳ 2016 – 2021.

                                                                                                                                                         CTV: Long Biên