Asset Publisher

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT QUÝ III NĂM 2015.

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT QUÝ III NĂM 2015.

Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền pháp luật trên địa bàn dân cư của UBND xã, nhằm nâng cao sự hiểu biết về pháp luật giúp cho người dân thực hiện; sống, học tập và làm việc theo pháp luật, xã Yên Đức tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật Quý III năm 2015.


    Ngày 24 tháng 9 năm 2015 tại hội trường tầng ba UBND xã Yên Đức, UBND xã phối hợp với Phòng Tư pháp thị xã Đông Triều  tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật Quý III năm 2015. Tới dự Hội nghị có các đồng chí thay mặt Đảng ủy, HĐND,UBND, cùng 85 đại biểu của Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, các ban, ngành, đoàn thể, các thôn trong xã.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị TTPL Quý III của UBND xã Yên Đức ngày 24/9/2015

 

    Hội nghị được nghe Ông Lê Ngọc Hưng-Phó phòng Tư pháp thị xã Đông Triều truyền đạt nội dung tinh thần của Bộ luật hôn nhân và gia đình mới đã được thông qua Quốc Hội, giúp người dân kịp thời nắm bắt được những nội dung cơ bản của Bộ luật dân sự của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để mọi công dân nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm đối với Tổ Quốc.

 

Ông Lê Ngọc Hưng – Phó phòng Tư pháp thị xã Đông Triều

truyền đạt nội dung Bộ Luật dân sự tới các đại biểu trong Hội nghị

                                                                                                                        CTV: Long Biên