Asset Publisher

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã Yên Đức nhiệm kỳ 2016 - 2021

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã Yên Đức nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 17/3/2016, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Yên Đứcđã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021.


    Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe bà Mạc Thị Thương chủ tịch Ủy ban MTTQ xã báo cáo kết quả hiệp thương lần thứ nhất, nghe ông Nguyễn Thế Biên bí thư  Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã thông báo dự kiến cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trên cơ sở dự kiến của Thường trực HĐND xã, hội nghị đã thảo luận về số lượng đại biểu được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND xã với các thành phần gồm: tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang, tổ chức kinh tế, đơn vị trường học và các thôn.

 

 

 

    Theo quy định, số lượng đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 cơ cấu là 27 đại biểu, sau lần hiệp thương này danh sách đại biểu HĐND xã chốt là 62 đại biểu. MTTQ xã tiếp tục hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn danh sách cuối cùng cho kỳ bầu cử HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021. Sau khi thảo luận, 100% đại biểu đã biểu quyết nhất trí về số lượng, cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016 - 2021

    Cuối buổi họp bà Mạc Thị Thương chủ tịch UB MTTQ xã đã thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và cử tri nơi làm việc đối với những người ứng cử đại biểu HDND xã Yên Đức nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

    Việc lựa chọn, giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn ra ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 qua các bước hiệp thương được xác định là khâu rất quan trọng để lập danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND xã vừa đảm bảo cả số lượng, chất lượng, vừa thể hiện được cơ cấu, thành phần đại diện cho trí tuệ của khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn xã./.

                                                                                                                                                            CTV: Long Biên