Asset Publisher

Hội đồng nhân dân xã Yên Đức tổ chức tiếp xúc cử tri.

Hội đồng nhân dân xã Yên Đức tổ chức tiếp xúc cử tri.

Thời gian đã dần về cuối năm công việc cung trở nên bề bộn hơn, để tổng kết công tác năm 2014 và chuẩn bị cho xã Yên Đức hoàn thành các chỉ tiêu trở thành xã nông thôn mới vào năm 2014.


. Ngày 20/12/2014 tại các nhà văn hóa thôn các Tổ đại biểu hội đồng nhân dân xã tổ chức tiếp xúc cử tri.Các cử tri được nghe đại biểu HĐND báo cáo công tác năm 2014 và nhiệm vụ tiếp theo, nhiều cử tri đã phát biểu xây dựng với những ý kiến rất thiết thực, cụ thể đúng với xu thế phát triển xã hội cũng như nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đại biểu HĐND cũng kịp thời nắm bắt được tình hình ở cơ sở cũng như tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Với những hoạt động tích cực như vậy chắc chắn xã Yên Đức sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đang phấn đấu.

Một số hình ảnh tại các điểm tiếp xúc cử tri (20/12)

 

                                                                                                                                       CTV: Long Biên