Asset Publisher

Hội đồng nhân dân xã Yên Đức khóa XIX tổ chức phiên họp thứ 11.

Hội đồng nhân dân xã Yên Đức khóa XIX tổ chức phiên họp thứ 11.

Ngày 15/01/2015 tại hội trường UBND xã Hội đồng nhân dân xã Yên Đức khóa XIX tổ chức phiên họp thứ 11.


  Về dự hội nghị có 53 đại biểu HĐNN và đại biểu HĐND huyện, đại biểu các ban ngành đoàn thể trong xã. Hội nghị được nghe các báo cáo kết quả hoạt động trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội an ninh trật tự trong xã năm 2014. qua nội dung các báo cáo cho thấy năm 2014 về cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2014 đã được thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch. Đây là bước thắng lợi lớn tạo đà cho xã Yên Đức đạt các tiêu chí trở thành xã nông thôn mới.

Ông Nguyễn Thế Biên Bí thư Đảnh Ủy Chủ tịch HĐND xã yên Đức báo cáo trước hội nghị

  Hội nghị đã thảo luật rất sôi nổi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, chính trị, xã hội trong năm 2015. Với tinh thần đổi mới, mục tiêu dân giầu nước mạnh. Với sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, sự cố gắng của HĐND xã, người dân Yên Đức sẽ xây dựng xã nhà trở thành xã nông thôn mới giầu mạnh góp phần cùng cả nước tiến tới một đất nước công nghiệp theo định hướng XHCN trong những năm gần đây

Đại biểu tham luận trong hội nghị tổng kết năm 2014 của HĐND xã YĐ

Bà Nguyễn Thị Hải đại biểu HĐND huyện Đông Triều dự và phát biểu trong hội nghị

Các đại biểu HĐND xã Yên Đức bỏ phiếu tín nhiệm các cán bộ chủ chốt trong xã

                                                                                                  CTV: Long Biên