Asset Publisher

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH XÃ YÊN ĐỨC TỔ CHỨC GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG CHO THANH THIẾU NIÊN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH XÃ YÊN ĐỨC TỔ CHỨC GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG CHO THANH THIẾU NIÊN

Trong dịp nghỉ hè, ngoài các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; giúp đỡ gia đình thương- bệnh binh, gia đình liệt sĩ; chăm sóc nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Yên Đức còn tổ chức tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ trong xã.


    Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo hoạt động hè 2016, ngày 26/7/2016 tại hội trường tầng ba UBND xã, Đoàn xã phối hợp với Hội cựu chiên binh xã Yên Đức tổ chức tuyên truyền giáo dục thanh thiếu niên, giúp các em hiểu sâu sắc truyền thống đấu tranh cách mạng của thế hệ đi trước, để thế hệ trẻ ngày nay phát huy truyền thống của cha, anh xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giầu đẹp.

 

Đ/C Vũ Vân Hải Chủ tịch Hội CCB xã Yên Đức

tuyên truyền giáo dục truyền thống cho thanh thiếu niên

 

Các cháu thanh thiếu niên chú ý nghe vè truyền thống cách mạng của thế hệ đi trước.

 

    Với sự quan tâm, giáo dục, dìu dắt của Lãnh đạo Đảng và chính quyền, đoàn thể, thế hệ trẻ Yên Đức chắc chắn sẽ phát huy tốt truyền thống yêu nước của quê hương, đất nước trong công cuộc xây dựng Tổ Quốc.

                                                                                               CTV: Long Biên