Asset Publisher

Dâng hương nhà bia Núi Canh nơi ghi danh các anh hùng liệt sĩ

Dâng hương nhà bia Núi Canh nơi ghi danh các anh hùng liệt sĩ

Ngày 25/3/2015 Liên đội trường Tiểu học Yên Đức tổ chức dâng hương nhà bia Núi Canh nơi ghi danh các anh hùng liệt sĩ


          Liên đội trường TH Yên Đức tổ chức cho 104 em đội viên khối 4, khối 5 đi thăm viếng khu nhà bia liệt sĩ, trước của hang 73. Các em được tìm hiểu về lịch sử núi canh, di tích hang 73 và lịch sử vẻ vang của xã Yên Đức.

          Đây là một trong những hoạt động giáo dục mà liên đội trường TH Yên Đức duy trì thường xuyên nhằm giáo dục truyền thống, nâng cao hiểu biết cho các em học sinh về truyền thống vẻ vang, hào hùng của địa phương. Qua đó tích hợp giáo dục lịch sử địa phương trong học tập môn lịch sử một cách toàn diện.

                                                                                                                             CTV: Long Biên