Asset Publisher

CHI HỘI CỰU CHIẾN BINH THÔN ĐỒN SƠN KẾT NẠP HỘI VIÊN

CHI HỘI CỰU CHIẾN BINH THÔN ĐỒN SƠN KẾT NẠP HỘI VIÊN

Chi hội CCB thôn Đồn Sơn là một trong các Chi hội có nhiều hoạt động tích cực của Hội CCB xã Yên Đức


    Chi hội CCB thôn Đồn Sơn là một trong các Chi hội có nhiều hoạt động tích cực của Hội CCB xã Yên Đức, trong thời gian vừa qua đặc biệt là phong trào xây dựng thôn Đồn Sơn đạt danh hiệu Làng văn hóa đồng thời góp sức quan trọng cùng với nhân dân trong xã để đưa xã nhà về đích xã nông thôn mới năm 2015.

    Trong các hoạt động của Chi hội, công tác xây dựng lực lượng lớn mạnh được chi hội hết sức quan tâm, trong nhiều năm qua chi hội đã kết nạp được nhiều hội viên, tiếp tục không ngừng ngày 04/7/2015 chi hội thôn Đồn Sơn tổ chức kết nạp hội viên, đến nay Chi hội CCB Đồn Sơn có số hội viên đông nhất trong toàn xã, đây cũng là cơ sở giúp cho Chi hội có thêm sức mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ của hội.

 

 

Một số hình ảnh trong lễ kết nạp hội viên của Chi hộ thôn Đồn Sơn ngày 04/7/2015

                                                                                                                       CTV: Long Biên