Asset Publisher

BAN BẦU CỬ XÃ YÊN ĐỨC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HIÊP THƯƠNG LẦN THỨ III

BAN BẦU CỬ XÃ YÊN ĐỨC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HIÊP THƯƠNG LẦN THỨ III

Theo trình tự của Luật bầu cử Quốc Hội và HĐND các cấp, sau khi lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND xã, Ban bầu cử xã Yên Đức tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ III để thống nhất danh sách người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiêm kỳ 2016-2021.


     Ngày 15 tháng 4 năm 2016 tại hội trường tầng ba UBND xã, Ban bầu cử xã Yên Đức hội nghị hiệp thương lần thứ III để thống nhất danh sách các ứng cử viên HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021, lấy ý kiến của các thành viên và chốt danh sách lần cuối, sau khi thảo luận hội nghị đã nhất trí thông qua danh sách gồm 47 người ứng cử HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021. 

 

Bà Mạc Thị Thương Chủ tịch UBMTTQ xã chủ trì hội nghị

                                                                                      CTV: Long Biên