BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2019


UBND XÃ YÊN ĐỨC

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 13/BC-TTHTCĐYĐ

Yên Đức, ngày 25 tháng 12 năm 2019

 

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2019

 

 
   

 

I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 12/2019.

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân xã về việc tổ chức các hoạt động trọng tâm trong tháng.

- Ban Giám đốc đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với các Ban, Ngành, Đoàn thể, Tổ chức xã hội, các trường học, triển khai kịp thời các hoạt động trong tháng căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, nhu cầu của người học, thực hiện các nội dung cơ bản trong tháng, tuyên truyền, mở các lớp, thực hiện các chuyên đề về văn hóa xã hội, chuyển giao kỹ thuật, tuyên truyền kiến thức về bảo vệ môi trường... đạt kết quả.

 - Được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của các em học sinh, các tầng lớp nhân dân.

2. Khó khăn:

- Kinh phí hạn hẹp, việc tổ chức các lớp học hạn chế, hình thức chưa phong phú, chưa thu hút được nhiều người học tham gia.

- Người học chưa tích cực tham gia các lớp học nghề ngắn hạn.

3. Kết quả tổ chức thực hiện: 

 

TT

Thời gian

Nội dung hoạt động

Đơn vị    thực hiện

Lượt người tham gia

Kết quả

1

28/11/2019

Chi Hội CCB thôn Đồn Sơn tổng kết công tác năm 2019

Chi Hội CCB thôn

38

Tốt

2

29/11/2019

Chi hộ Nông dân thôn Yên Khánh, Chí Linh tổng kết công tác năm 2019

BCH thôn - Chi Hội ND thôn

154

Tốt

3

30/11/2019

Tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng.

Các trường, trạm, các thôn xóm

250

Tốt

4

01/12/2019

Tổ chức cho các cháu nhỏ uống Vitamin A

Y tế xã

312

Tốt

5

04/12/2019

Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐNDVN, 30 năm ngày quốc phòng toàn dân, 30 năm ngày thành lập Hội CCBVN

UBND, Hội CCB xã

70

Tốt

6

15/10/2019

Tiêm Vaccin cho bà mẹ và trẻ em

Trạm Y tế xã

45

Tốt

7

17/12/2019

Học nghị quyết TƯ Đảng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2019

Đảng ủy xã

171

Tốt

8

17/12/2019

Bàn giao nhà nhân đạo.

UBND, Hội CTĐ xã Yên Đức

20

Tốt

9

25/12/2019

Đảng bộ xã trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9 và 7/11 năm 2019

Đảng Ủy

96

Tốt

10

25/12/2019

Đảng bộ xã Y Đ Tổng kết công tác năm 2019

Đảng Ủy

211

Tốt

11

25/12/2019

Tiêm phòng cho các cháu nhỏ

Y tế xã

84

Tốt

12

Từ 26/11 đến 25/12/2019

Lớp dạy kiến thức âm nhạc cho thanh thiếu niên

Hội CCB

20

Tốt

13

Từ 26/11 đến 25/12/2019

Lớp học võ dân tộc truyền thống tại Chùa Cảnh Huống

Chùa Cảnh Huống

242

Tốt

14

Từ 26/11 đến 25/12/2019

Lớp TD DS của Hội Người cao tuổi

Hội NCT

118

Tốt

 

4. Tổng hợp:

- Số lớp: 14

- Số buổi: 26

- Lượt người tham gia: 1831

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của Trung tâm HTCĐ trong tháng 01/2020.

1. Dự kiến các hoạt động.

- Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 01/2020, các hoạt động thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển Kinh tế, Văn hoá - Xã hội, Quốc phòng, An ninh ở địa phương, đáp ứng nhu cầu người học.

- Tiếp tục tuyên truyền, tổ chức thực hiện các lớp chuyển giao KHKT. Gieo cấy, chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh cho  lúa  vụ  xuân năm 2020.

- Tiếp tục tuyên truyền nước sạch và vệ sinh môi trường, các công trình vệ sinh hợp lý ở các thôn xóm, bảo vệ môi trường, biển đảo,

- Vận động mọi tầng lớp nhân dân ủng hộ người nghèo, nhất là trong dịp tết nguyên đán Canh Tý.

- Tập huấn công tác xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập.

- Tuyên truyền, ký cam kết chống đốt pháo, thả đèn trời, buôn bán, vận chuyển vật liệu cháy, nổ.

- Tập huấn về kĩ năng sống, kĩ năng phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em.

- Tiếp tục chương trình học tập suốt đời, tiếp tục phong trào thi đua "Quản lý tốt - Dạy thật tốt - Học thật tốt" mừng Đảng mừng xuân trong các nhà trường.

- Tuyên truyền giáo dục sức khỏe: Phòng, chống các bệnh mùa Đông - Xuân, tiêm Vác xin cho các cháu nhỏ theo chương trình tiêm chủng mở rộng.

- Duy trì các lớp: TDDS của Hội NCT, lớp võ dân tộc cổ truyền Chùa Cảnh Huống, lớp bồi dưỡng kiến thức âm nhạc cho thanh thiếu niên do Hội CCB tổ chức.

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tuyên truyền, thực hiện tiêm phòng dịch cho đàn gia súc, gia cầm, phòng trừ các loại bệnh cho cá.

- Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện Luật an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

2. Đối tượng tham gia

- Toàn bộ thành viên của Trung tâm HTCĐ (Ban giám đốc, các giáo viên)  phối hợp với các Ban, Ngành, Trường học, Trạm ytế trong xã.

- BCH  Chi đoàn các thôn.

- Các Ban, Ngành, Đoàn thể của 5 thôn.

- Các tầng lớp nhân dân trong xã.

 3. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian thực hiện:       Từ  26/12/2019 - 25/01/2020

- Địa điểm: Tại nhà văn hóa 5 thôn và Hội trường UBND xã, các Trường học, Trạm y tế, các Cơ quan trên địa bàn.

4. Tổ chức thực hiện

- Ban giám đốc Trung tâm HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã Yên Đức nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để Trung tâm HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

- Các học viên bố trí sắp xếp thời gian để kế hoạch hoạt động của Trung tâm HTCĐ đạt kết quả tốt.

5. Lực lượng phối kết hợp: 

Các Ban, Ngành, Đoàn thể của 5 thôn trên địa bàn, các tầng lớp nhân dân trong xã Yên Đức.

II. Kinh phí tổ chức

- Trung tâm HTCĐ xã.

- UBND xã.

- Xã hội hóa.

IV. Các đề xuất, kiến nghị:  (Không)

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu VP. 

TM BAN GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

Trịnh Văn Toạn


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu