Xuất bản thông tin

Yên Đức tổng kết công tác thi đua năm 2014 và phát động thi đua năm 2015.

Yên Đức tổng kết công tác thi đua năm 2014 và phát động thi đua năm 2015.

Thực hiên lời dạy của Bác Hồ "Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua" đồng thời để đánh giá những việc làm tốt, việc làm chưa tốt rút kinh nghiệm chỉ đạo tốt hơn công tác thi đua khen thưởng năm 2015. Ngày 13/02/2015 UBND xã Yên Đức tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2014 và phát động phong trào thi đua năm 2015.


   Hội nghi được nghe Bà Nguyễn Thị Hải phó chủ tịch UBND xã báo cáo công tác thi đua năm 2014 và những nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua khen thưởng năm 2015.

Bà Nguyễn Thị Hải phó chủ tịch UBND xã đọc báo cáo trước hội nghị

   Sau khi nghe báo cáo của bà Nguyễn Thị Hải phó chủ tịch UBND xã đã có nhiều tham luận, các bản tham luận được tập trung vào các nhiệm vụ chính trị; xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng kinh tế, chống tham nhũng, bảo vệ trật tự tri an...nhất là phần thảo luận phướng nhiệm vụ của công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 được các đại biểu hết sức quan tâm tham gia ý kiến.

Đ/C Đậu Thị Hải Nhung phó bí thư Đảng ủy xã phát biểu chỉ đạo hội nghị

Các đại biểu phát biểu tham luận trong hội nghị

   Sau khi bà Nguyễn Thị Hải phó chủ tịch UBND xã phát động phong trào thi đua năm 2015, để thể hiện quyét tâm cao các đại biểu đại diện cho các cơ quan đoàn thể, trường học trong xã cùng ký cam kết. 

Các đại biểu thay mặt đơn vị, cơ quan, đoàn thể

ký cam kết thi đua năm 2015

   Trong năm 2014 vừa qua đã có nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong phong trào thi đua được UBND xã khen tặng, với tinh thần quyết tâm cao năm 2015 sẽ có nhiều tập thể, cá nhân được khen tặng.

Các tập thể và cá nhân có thành tích tốt

trong phong trào thi đua năm 2014 được khen tặng

 

                                                                                                                                                CTV: Long Biên