Xuất bản thông tin

Yên Đức tổ chức kỷ niệm ngày DQTV.

Yên Đức tổ chức kỷ niệm ngày DQTV.

Trong công cuộc kháng chiến cứu Quốc, bảo vệ và xây dựng đất nước Việt Nam XHCN. Dân quân tự vệ cả nước nói chung, Dân quân tự vệ xã Yên Đức nói riêng đã đóng góp nhiều chiến công được ghi trong sử sách. Để đánh giá và ghi nhận những chiến công đó, ngày 18/3/2015 UBND xã Yên Đức tổ chức kỷ niêm 80 năm ngày DQTV(28/3/1935-28/3/2015).


  Về dự kỷ niệm kỷ niêm 80 năm ngày DQTV có Đồng chí Nguyễn Thế Biên bí thư đangr bộ xã, Ông Phạm Ngọc Thanh phó bí thư đảng bộ-Chủ tịch UBND xã và hơn 100 đại biểu các ban ngành, đoàn thể, cùng các đồng chí đã và đang công tác trong lực lượng dân quân tự vệ của xã nhà. Hội nghị diễn ra hết sức long trọng, vui tươi, phấn khởi, các đại biểu được nghe Ông Phạm Ngọc Thanh phó bí thư đảng bộ-Chủ tịch UBND xã đánh giávà ghi nhận thành tích của DQTV xã nhà đã đạt được trong nhiều năm qua, Ông Phạm Ngọc Thanh thay mặt Đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận và cảm ơn các thế hệ DQTV trong xã đã đống góp nhiều công sức, xương máu cho công cuộc kiến quốc và cũng yêu cầu lực lượng DQTV xã tiếp tục phát huy truyền thống đã đạt được đóng gópsức mình vào công cuộc xây dựng Tổ Quốc, xây dựng quê hương, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng xã nhà thành xã nông thôn mới.

Ông Phạm Ngọc Thanh phó bí thư đảng bộ-Chủ tịch UBND xã

đánh giá và ghi nhận thành tích của lực lượng DQTV

Bà Nguyễn Thị Hải Phó chỉ tịch UBND xã-trưởng ban tổ chức HN

cảm ơn và tiếp thu ý kiến

Dân quân trẻ Trịnh Ngọc Hoàn thay mặt cho các đồng chí DQTV đang công tác hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân tin cậy giao phó. Nối gót cha ông với sự kế thừa của thế hệ trẻ chắc chắn trang sử ghi chiến công của lực lượng DQTV sẽ được tô thắm.

Dân quân trẻ Trịnh Ngọc Hoàn thay mặt cho các đồng chí DQTV đang công tác

hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân tin cậy giao phó.

                                                                                                                 CTV: Long Biên