Xuất bản thông tin

Yên Đức tổ chức cho các cháu uống VitaminA.

Yên Đức tổ chức cho các cháu uống VitaminA.

Hôm nay, ngày 01/6/2015 Trạm Ytế xã Yên Đức tổ chức cho các cháu độ tuổi từ 06 tháng đến 36 tháng tuổi uống VitaminA


    Hôm nay, ngày 01/6/2015 Trạm Ytế xã Yên Đức tổ chức cho các cháu độ tuổi từ 06 tháng đến 36 tháng tuổi uống VitaminA. Do công tác tuyên truyền tốt, đồng thời để các cháu và cha mẹ các cháu không phải đi xa, Trạm Ytế tổ chức thành 05 điểm tại các thôn vì vậy ngay từ sáng sớm cha mẹ, ông bà đã đưa các cháu đến địa điểm uống VitaminA rất đông, tính đến 10giờ 15 phút đã hoàn thành kế hoạch. Đợt 01/6/2015 này có 450 cháu uống VitaminA đạt 100% các cháu trong độ tuổi.

 

 

Nhân viên ytế của trạm cho các cháu uống VitaminA

                                                                                                                                       CTV: Long Biên