Xuất bản thông tin

Xã Yên Đức mở hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân.

Xã Yên Đức mở hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân.

Tiếp tục hưởng ứng tinh thần của "Tuần lễ học tập suốt đời năm 2014", đồng thời giúp cho người dân hiểu rõ Hiến pháp, pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt Nam,


để mọi người dân luôn sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, ngày 23/10/2014 UBND, Ban Tư pháp xã kết hợp với Hội luật gia Đông Triều tổ chức các lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân để người dân kịp thời cập nhật nội dung đã chỉnh sửa của các bộ luật, đặc biệt và thiết thực là luật đất đai và thừa phát lại. Tại hội nghị bà con được nghe các giảng viên đến từ Hội luật gia Đông Triều  truyên truyền, phổ biến nội dung luật và giải thích cặn kẽ những từ ngữ vốn còn xa lạ với bà con giúp bà con hiểu rõ nội dung các điều luật, hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi của người dân đối với đất nước.Từ đây người dân xã Yên Đức được hiểu thêm, rõ hơn các điều luật trong Hiến pháp và luật pháp của nước nhà, chắc chắn giúp ích rất nhiều cho nhân dân trong việc xây dựng quê hương Yên Đức cũng như  xây dựng đất nước Việt Nam giầu mạnh văn minh.

Một số hình ảnh các giảng viên đang phổ biến giáo dục pháp luật.

 

 

 

 

 

 

Một số hình ảnh từ các lớp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

tại nhà văn hóa các thôn.

 

 

 

                                                                                            CTV: Long Biên