Xuất bản thông tin

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ YÊN ĐỨC SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ YÊN ĐỨC SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

Để đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng công tác cho 6 tháng cuối năm 2016, Ủy ban MTTQ xã Yên Đức tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng công tác cho 6 tháng cuối năm 2016.


  Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, kế hoạch công tác của UBMTTQ xã, ngày 04/8/2016 tại hội trường tầng ba UBND xã diễn ra Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng công tác cho 6 tháng cuối năm 2016. Tới dự có đồng chí Đậu Thị Hải Nhung Phó bí thư TT Đảng ủy, ông Bùi Văn Nghinh Phó chủ tịch UBND xã cùng các vị đại biểu của các ban, ngành, đoàn thể.

  Thay mặt UBMTTQ xã Ông Trần Đăng Quyết báo cáo những kết quả đạt được và những hạn chế trong 6 tháng đầu năm 2016, đồng thời thông qua chương trình công tác của MTTQ xã trong 6 tháng cuối năm. tại Hội nghị các đại biểu với tinh thần thẳng thắn, xây dựng đã thảo luận, đóng góp ý kiến cho kế hoạch công tác của MTTQ xã.

 

Ông Trần Đăng Quyến báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2016

 

 

 

Các đại biểu tham luận

 

Ông Bùi Văn Nghinh phát biểu tại Hội nghị

 

Đ/C Đậu Thị Hải Nhung phát biểu tại Hội nghị

 

   Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, hiệu quả, Hội nghị đã thu được nhiều kết quả tốt.

                                                                                                                               CTV: Long Biên