Xuất bản thông tin

ỦY BAN BẦU CỬ XÃ YÊN ĐỨC TẬP HUẤN CÔNG TÁC BẦU CỬ

ỦY BAN BẦU CỬ XÃ YÊN ĐỨC TẬP HUẤN CÔNG TÁC BẦU CỬ

Để công tác bầu cử Đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra thuận lợi, đúng luật bầu cử của nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam vào ngày 22/5/2016. Ban bầu cử xã yên Đức tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên trong ban bầu cử, giúp cho các thành viên nắm chắc nghiệp vụ bầu cử để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


   Để công tác bầu cử Đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra thuận lợi, đúng luật bầu cử của nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam vào ngày 22/5/2016. Ban bầu cử xã yên Đức tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên trong ban bầu cử, giúp cho các thành viên nắm chắc nghiệp vụ bầu cử để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

   Sáng ngày 16/5/2016 tại hội trường tầng ba UBND xã Yên Đức Ban bầu cử của xã đã tổ chức tập huấn công tác bầu cử cho các thành vên trong ban giúp cho các thành viên nắm chắc nghiệp vụ bầu cử, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri tại các tổ bầu cử thực hiện nhiệm vụ bầu cử Đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp vào ngày 22/5/2016 sắp tới.

 

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn công tác bầu cử

 

Ban bầu cử đang tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho cac thành viên

 

   Hội nghị diễn ra khẩn trương, tích cực, trách nhiệm cao. Qua đó thấy được sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, của Ban bầu cử xã Yên Đức, chắc chắn ngày toàn dân đi bầu cử Đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021-22/5/2016 thu được nhiều kết quả tốt đẹp.

                                                                                                 CTV: Long Biên