Xuất bản thông tin

Trường THCS Yên Đức phối hợp cùng Trạm Ytế xã tổ chức tiêm Văc xin Ru bella cho học sinh trong trường.

Trường THCS Yên Đức phối hợp cùng Trạm Ytế xã tổ chức tiêm Văc xin Ru bella cho học sinh trong trường.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch tiêm Văc xin Ru bella cho đối tượng từ 1 đến 15 tuổi của chính phủ. Ngày 09/02/2015 Trường THCS Yên Đức phối hợp cùng Trạm Ytế xã tổ chức tiêm Văc xin Ru bella cho học sinh trong trường.


Bàn đăng ký vào tiêm vacxin rubella tại trường THCS Yên Đức

Khám tư vấn trước khi tiêm vacxin rubella tại trường THCS Yên Đức

Nhân viên ytế tiêm vacxin rubella cho học sinh

tại trường THCS Yên Đức (ngày 09/02/2015)

   Nhờ sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các Thầy Cô giáo trong trường với nhân viên của Trạm ytế xã, các em học sinh được tổ chức theo trật tự dưới sự quản lý, hướng dẫn của các Thầy Cô giáo vì vậy tiến trình tiêm Văc xin cho các em học sinh diễn ra thuận lợi, khẩn trương, chỉ trong hơn một giờ các nhân viên ytế đã hoàn thành tiêm Văc xin Ru bella cho học sinh trong trường, với tỷ lệ đạt 100%, như vậy đến thời điểm này công tác tiêm Văc xin Ru bella cho đối tượng từ 1 đến 15 tuổi ở xã Yên Đức đã hoàn thành.

                                                                                      CTV: Long Biên