Xuất bản thông tin

Trạm Ytế xã Yên Đức tổ chức tiêm Vacxin viêm não Nhật Bản B cho các cháu nhỏ.

Trạm Ytế xã Yên Đức tổ chức tiêm Vacxin viêm não Nhật Bản B cho các cháu nhỏ.

Thực hiện chương trình tiêm chủng của Trung Ytế Đông Triều, Trạm Ytế xã Yên Đức. Ngày 12/11/2014 Trạm Ytế xã Yên Đức tổ chức tiêm Vacxin viêm não Nhật Bản B cho các cháu,


ngay từ sớm các cháu đã được bố mẹ đưa tới Trạm ytế để tiêm Vacxin rất tập trung, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các nhân viên ytế thực hiện nhiệm vụ, đến 08 giờ đã có 42 cháu được tiêm Vacxin. Với tần suất này đến 10 giờ 25 phút chương trình tiêm Vacxin viêm não Nhật BảnB  đã hoàn thành với số lượng là 81 cháu đạt tỷ lệ 90%. Còn 9 cháu do đang sốt phải tạm dừng tiêm Vacxin, sẽ được tiêm bổ sung.

 

Nơi đăng ký tiêm Vacxin viêm não Nhật Bản B cho các cháu.

 

Trong phòng tiêm Vacxin viêm não Nhật Bản B cho các cháu

 

Nơi khám tư vấn trước khi tiêm Vacxin viêm não Nhật Bản B cho các cháu.

 


 

Các nhân viên của Trạm Ytế tiêm Vacxin viêm não Nhật Bản B cho các cháu.

                                                                                                 CTV: Long Biên