Xuất bản thông tin

TỔNG KẾT CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG HÈ 2016

TỔNG KẾT CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG HÈ 2016

Quan tâm chăm sóc tốt Thiếu niên nhi đồng là việc làm quan trọng, cần thiết của Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân toàn xã trong đó tổ chức Đoàn có vai trò nòng cốt, hè 2016 vừa qua Đoàn TNCS HCM xã Yên Đức đã tổ chức nhiều hoạt động bổ ích.


    Ngay từ khi kết thúc năm học 2015-2016, các em thiếu niên nhi đồng đã được tổ chức Đoàn tiếp nhận, quản lý giáo dục thông qua các hoạt động như; hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc nhà bia ghi danh các liệt sĩ, tìm hiểu, học tập truyền thống đấu tranh của các thế hệ cha anh, tổ chức giải bóng đá TN, hội thi văn nghệ, hội lửa trại truyền thống, nghi thức đội. Thông qua các hoạt động trên các em Thiếu niên nhi đồng được bồi dưỡng thêm tình yêu quê hương, đất nước, được bồi dưỡng các kỹ năng sống, được rèn luyện sức khỏe, được tham gia thể hiện khảng định mình trong các phong trào hoạt động Đội, điều đó được thể hiện có nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc.

Một số hình ảnh hoạt động hè 2016

 

Giáo dục truyền thống cho thiếu niên nhi đồng hè 2016

 

 

Giải bóng đá thiếu niên hè 2016

 

 

 

 

 

Hội thi văn nghệ và đốt lửa trại truyền thống hè 2016

 

 

Thi nghi thức Đội hè 2016

    Để đánh giá lại thành tích đã đạt được đồng thời rút kinh nghiệm cho việc chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ tốt hơn. Ngày 7/8/2016 Ban chỉ đạo HĐ hè xã Yên Đức tổ chức tổng kết đánh giá hoạt động hè 2016.

 

Đ/C Trịnh Quý Thanh Bí thư Đoàn xã Yên Đức báo cáo tổng kết hè 2016

 

Trao giải cho đơn vị xuất sắc trong hoạt động hè 2016

 

    Tại buổi tổng kết đã thu hút nhiều sự quan tâm chú ý của các vị Lãnh đạo Đảng, Chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, chắc chắn hè năm tới các em Thiếu niên nhi đồng sẽ nhận được nhiều sự quan tâm hơn.

                                                                                                                                          CTV: Long Biên