Xuất bản thông tin

Thôn Yên Khánh - xã Yên Đức đang hoàn thành các tiêu chí Làng chuẩn nông thôn mới.

Thôn Yên Khánh - xã Yên Đức đang hoàn thành các tiêu chí Làng chuẩn nông thôn mới.

Được Đảng Ủy, UBND xã giao trọng trách cho thôn Yên Khánh phấn đấu hoàn thành các tiêu chí để trở thành Làng chuẩn nông thôn mới năm 2014, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng Yên Đức đạt xã nông thôn mới vào cuối năm 2014.


. Chi bộ, ban Chỉ huy thôn đã xây dựng kế hoạch, lãnh đạo, vận động nhân dân góp sức góp công, góp của, hiến đất để xây dựng thôn Yên Khánh đạt các tiêu chí mà Đảng và chính quyền xã đã tin cậy giao phó. Do lịch sử để lại con đường đoạn đi từ nhà văn hóa đến xóm tây làng uốn lượn khó đi, dễ gây va chạm mất an toàn giao thông. Gia đình Ông Phạm Văn Hồng đã hiến đất của gia đình cho thôn lắn thẳng. mở rộng con đường để bà con đi lại thuận tiện.

 

 

Gia đình Ông Phạm Văn Hồng hiến đất cho thôn mở rộng lắn thẳng đường làng

 

Ngày 3 tháng 10 năm 2014, cùng với chi bộ BCH thôn Chi Hội cựu chiến binh thôn ra quân lắn thẳng, mở rộng, xây máng thoát nước trên đoạn đường từ khu nhà văn hóa đến phía tây làng, đậy lắp rãnh thoát nước, rồi đây đoạn đường này được trải bê tông phăng phiu, thẳng thắn làm cho thôn quê trở lên sạch đẹp, sáng sủa hơn. Các con đường quanh thôn không  còn máng nước hở, bốc mùi như trước nữa, thôn quê trở nên "Xanh, sạch, sáng, đẹp".

 

 

Chi hội Cưu chiến binh thôn Yên Khánh đang mở rộng lắn thẳng đường làng

 

Các máng thoát nước trong thôn được đậy lắp kín

 

Với sự phối hợp chặt chẽ của Chi bộ, BCH thôn với các tổ chức đoàn thể cùng sự đóng góp vô tư, nhiệt tình của bà con trong thôn chắc chắn thôn Yên Khánh sẽ hoàn thành trọng trách mà Đảng Ủy, UBND xã đã gửi gắm, giao phó.

                                                                                                                                           CTV: Long Biên